EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – październik 2020

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Październik zapewnił sporo emocji. Indeksy za oceanem i w Europie początkowo wyraźnie odrobiły wrześniową korektę, po czym ponownie oddały pola. Wygranym dzisiejszego rankingu są zdecydowanie Chiny, choć tamtejsza giełda w trakcie całego miesiąca wyglądała dosyć płasko.

Wynik zrobił głównie słabnący względem juana dolar. Warto zauważyć, że w tym samym czasie dolar pozostawał silny wobec złotego czy euro. Niemniej jednak wschodząca część Azji, z dominującą pozycją Chin, jest obecnie jedynym z częściej wspominanych miejsc, zarówno na polu danych czysto makroekonomicznych, jak i epidemicznych, jako miejsce wyraźnego ożywienia gospodarczego. Przesłanek za powiększaniem pozycji z tego regionu jest więcej, choć warto cały czas pamiętać o towarzyszących ryzykach, głównie na polu geopolitycznym. Październikowa niepewność co do wyniku wyborów w USA może pozostać w grze jeszcze przez kolejne tygodnie, jeżeli różnica w głosach będzie niewielka, a kandydaci zdecydują się na kwestionowanie wyniku. W Polsce rynek akcji dał zarobić jedynie tym, co postawili na jego spadek, pokazując wyraźną słabość względem innych krajów wschodzących. O stanie ożywienia gospodarczego i jego implikacjach inwestycyjnych będziemy informować w nadchodzącym Barometrze Gospodarczym F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2020 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu październik 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus short +12.07% +30.71% szczegóły funduszu
Ipopema Short Equity A +11.93% +28.12% szczegóły funduszu
Allianz China A-Shares +6.61% +8.39% szczegóły funduszu
Esaliens Okazji Rynkowych +5.18% +15.01% szczegóły funduszu
Investor Indie i Chiny +4.80% +14.23% szczegóły funduszu

*30.09.2020 do 30.10.2020, **30.10.2019 do 30.10.2020

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2020 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu październik 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF China Opportunities A Acc USD (USD) +6.13% +42.40% szczegóły funduszu
Schroder ISF China A ACC USD +5.94% szczegóły funduszu
Schroder ISF Greater China A Acc EUR (EUR) +5.66% +33.07% szczegóły funduszu
Schroder ISF Emerging Asia A Acc EUR (EUR) +5.57% +21.64% szczegóły funduszu
BGF China A2 Acc (EUR) +5.56% +34.15% szczegóły funduszu

*30.09.2020 do 30.10.2020, **30.10.2019 do 30.10.2020

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.09.2020 do 30.10.2020. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.09.2020 do 30.10.2020. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.