EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – marzec 2018

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Marzec upłynął pod znakiem spadków na głównych giełdach. Zatem w rankingu również widzimy fundusze, które rzadko występują w pierwszej piątce pod względem osiąganych stóp zwrotu. Wśród polskich TFI pierwsze dwa miejsca zajmują fundusze, które inwestują „na krótko”, czyli obstawiają spadki na polskiej giełdzie, ale ciekawe są dalsze pozycje, które skorzystały na tym, ze kapitał z rynku akcyjnego przesunął się na rynek obligacji. Dla przykładu na polskich obligacjach rządowych 10 letnich zanotowaliśmy spadek z poziomu 3,60% do 3,20%. Wśród zagranicznych funduszy mamy pozycje z rynków północnej Afryki i środkowego wschodu, które skorzystały na rosnących notowaniach ropy naftowej. Zyskał też nieco rynek nieruchomości w ujęciu globalnym. Warto również zwrócić uwagę, że notowania dolara wsparły nieco wyniki funduszy wyrażonych w tej walucie.

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2018 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu marzec 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus short +8.29% -5.10% szczegóły funduszu
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (os. fizyczne) +7.93% -6.12% szczegóły funduszu
Conseq Polskich Obligacji +1.26% +3.87% szczegóły funduszu
NN SFIO Obligacyjny Globalnej Alokacji +1.20% -3.29% szczegóły funduszu
Gamma FIO Globalny Obligacyjny +0.92% -9.00% szczegóły funduszu

*27 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r. **29 marca 2017 – 29 marca 2018

Sprawdź dlaczego warto inwestować z F-Trust!

Nasi pracownicy opowiadają o swoich zadaniach, filozofii inwestowania oraz standardach obsługi klienta.

Zobacz filmy

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2018 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu marzec 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
FTIF Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) +3.69% +19.19% szczegóły funduszu
FTIF Templeton Korea Fund N (Acc) (USD) +3.47% +3.09% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (USD) +2.47% +6.08% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) +2.22% +3.28% szczegóły funduszu
Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund A (Acc) (USD) +1.87% +20.96% szczegóły funduszu

*27 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r. **29 marca 2017 – 29 marca 2018

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 27.02.2018 r. do 29.03.2018 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 27.02.2018 r. do 29.03.2018 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.