EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – maj 2018

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Majowy ranking pokazuje dobitnie, że motorem giełdowych wzrostów pozostają spółki technologiczne. Zarówno po stronie polskich TFI, jak i tych zagranicznych, główne pozycje w portfelach najlepszych funduszy wypełnione są amerykańskimi i chińskimi spółkami związanymi z nowymi technologiami.

Firmy te skutecznie „zjadają” udziały rynkowe tradycyjnych korporacji zwiększając swoje przychody i wyniki finansowe. O ile w Europie, w tym także w Polsce w gospodarkach i na giełdach widać już cykliczne spowolnienie, o tyle w USA panują wciąż znakomite nastroje. Czy rynkowe prawidło „sell in may, and go away” sprawdzi się tym razem, pokażą rankingi w kolejnych miesiącach.

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2018 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu maj 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Esaliens Okazji Rynkowych +12,09% +11,75% szczegóły funduszu
Skarbiec Spółek Wzrostowych +9,40% +28,98% szczegóły funduszu
Caspar Akcji Europejskich A +8,26% +19,92% szczegóły funduszu
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek +6,89% +20,43% szczegóły funduszu
Caspar Globalny +6,83% +10,21% szczegóły funduszu

*29 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r. **30 maja 2017 – 30 maja 2018


Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2018 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu maj 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Fidelity Funds Global Technology Fund A (Acc) (EUR) +9,17% +14,76% szczegóły funduszu
FTIF Franklin US Opportunities Fund A (Acc) (EUR) +8,84% +16,49% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) +7,23% +7,16% szczegóły funduszu
BlackRock GF US Growth Fund A2 (Acc) (EUR) +7,13% +21,75% szczegóły funduszu
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR) +6,86% +22,23% szczegóły funduszu

*29 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r. **30 maja 2017 – 30 maja 2018

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.04.2018r. do 30.05.2018r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.04.2018r. do 30.05.2018r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.