EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – luty 2020

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Rynki akcji zaliczyły jeden z najbardziej dynamicznych spadków w swojej historii, a rentowności obligacji amerykańskich wyznaczyły nowe rekordowe minima. Tak właśnie rynek zareagował na pojawienie się nowych ognisk koronawirusa we Włoszech i w Korei Południowej, bojąc się tym samym ograniczenia aktywności gospodarczej w kolejnych regionach świata.

Nie sposób oszacować na chwilę obecną możliwego uszczerbku na wartości PKB, czy nawet określić w którym kierunku epidemia podąży. Dwa skrajne scenariusze są równie prawdopodobne. Jeden pozytywny, to taki, że za kilka tygodni problem sam zniknie w promieniach wiosennego słońca na półkuli północnej, a drugi, to ten znany z filmów grozy z wirusami w roli głównej. Gdy niepewność bierze górę, kapitał szuka ucieczki do bezpiecznych przystani, a beneficjentem zostały długie pozycje na długu amerykańskim. Stąd wśród funduszy zagranicznych króluje słowo „bond”, a właściwie „dollarbond”. Zestawienie funduszy polskich otwierają za to fundusze nastawione na granie na spadki, tzw „shorty”, a uzupełniają fundusze inwestujące w obligacje skarbowe.

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2020 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu luty 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus short +18.62% +27.29% szczegóły funduszu
Ipopema Short Equity A +18.04% +25.07% szczegóły funduszu
Skarbiec Market Neutral +2.62% -3.32% szczegóły funduszu
NN FIO Obligacji +2.00% +6.62% szczegóły funduszu
Generali Obligacje Aktywny +1.75% +6.99% szczegóły funduszu

*28.01.2020 – 28.02.2020 **27.02.2019 – 28.02.2020

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2020 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu styczeń 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
FF – US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) +2.77% +13.06% szczegóły funduszu
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) Hdg (PLN) +2.73% +12.21% szczegóły funduszu
Schroder ISF US Dollar Bond A (DIS) (USD) +1.90% +7.08% szczegóły funduszu
BGF US Dollar Core Bond A2 Acc USD (USD) +1.72% +10.51% szczegóły funduszu
BGF Global Government Bond A2 Acc USD (USD) +1.66% +9.78% szczegóły funduszu

*28.01.2020 – 28.02.2020 **27.02.2019 – 28.02.2020

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.01.2020r. do 28.02.2020r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 28.01.2020r. do 28.02.2020r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.