EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – listopad 2020

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Co to był za miesiąc! Wiele rynków zaliczyło najlepsze wyniki miesięczne od dziesięcioleci. Najbardziej na takie wyniki czekali chyba inwestorzy z sektora energii, finansów czy szerzej rozumianego sektora value. O tym, jak bardzo wyczekiwana była ta rotacja widać chociażby po wynikach rocznych tych funduszy.

Światełko w tunelu zapaliły firmy farmaceutyczne, których szczepionki przywracają nadzieję na powrót do normalności. Dzięki temu mieliśmy do czynienia z lepszym zachowaniem się tradycyjnych sektorów gospodarki względem spółek technologicznych czy tych zyskujących na reżimie covidowym. Pozostaje pytanie o trwałość zmiany tego sentymentu. Znakomite wyniki zauważymy na każdej szerokości geograficznej, zarówno w sektorze małych, jak i dużych spółek. Rotacją, którą na pewno możemy uznać za trwałą jest przepływ kapitału z rynku pieniężnego i dłużnego na rynek akcji i surowców. Co jest charakterystyczne dla obecnej fazy cyklu koniunkturalnego. O jego perspektywach napiszemy więcej w naszym najbliższym Barometrze Gospodarczym F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2020 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu listopad 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus lev +43.86% -40.33% szczegóły funduszu
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich +20.62% +15.40% szczegóły funduszu
Quercus Agresywny +20.42% +21.96% szczegóły funduszu
Allianz Artificial Intelligence +19.22% +76.64% szczegóły funduszu
Investor Turcja +17.78% -23.56% szczegóły funduszu

*30.10.2020 do 30.11.2020, **29.11.2019 do 30.11.2020

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2020 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu listopad 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) +47.28% -28.04% szczegóły funduszu
BGF World Energy A2 Acc EUR (H) (EUR) +37.28% -26.35% szczegóły funduszu
BGF World Financials A2RF Acc USD (USD) +26.84% +6.13% szczegóły funduszu
FF – France Fund A Acc EUR (EUR) +25.91% -13.96% szczegóły funduszu
Schroder ISF European Value Fund A (Acc) (EUR) +24.98% -16.83% szczegóły funduszu

*30.10.2020 do 30.11.2020, **29.11.2019 do 30.11.2020

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.10.2020 do 30.11.2020. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.10.2020 do 30.11.2020. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.