EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2017

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2017Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Na pierwszy rzut oka w wynikach za listopad zadziwia rozbieżność geograficzna pomiędzy polskimi a zagranicznymi funduszami.

Wśród zagranicznych prym wiodły rynki wschodzące z domieszką małych spółek z rynku japońskiego. W obliczu globalnego wzrostu gospodarczego może być to skutkiem przepływu kapitałów do aktywów o niższych wycenach.

W kontrze do tego stoi zachowanie funduszy operujących na polskim rynku akcji, gdzie najlepsze wyniki prezentują te fundusze, które obstawiają spadki. Co ciekawe ani polski dług, ani waluta w tym czasie nie powieliły zachowania rynku akcji. Pierwsza piątkę uzupełniają fundusze akcji amerykańskich, a płynące zza oceanu informacje o kolejnych rekordach tamtejszych indeksów przestały już kogokolwiek zaskakiwać.

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2017 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu listopad 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (os. fizyczne) +4.30% -30.02% szczegóły funduszu
Quercus short +4.01% -30.04% szczegóły funduszu
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) +3.81% +40.05% szczegóły funduszu
JPMorgan Highbridge US STEEP Fund +3.18% +10.70% szczegóły funduszu
NN SFIO Spółek Dywidendowych USA +3.05% +12.25% szczegóły funduszu

*31 października 2017 – 30 listopada 2017, **30 listopada 2016 – 30 listopada 2017

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2017 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu listopad 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
FTIF Templeton Africa Fund A (Acc) (USD) +7.29% +17.47% szczegóły funduszu
FTIF Templeton Korea Fund A (Acc) (USD) +5.09% +18.35% szczegóły funduszu
Schroder ISF Japanese Smaller Companies Fund A1 (Acc) (USD) +4.93% +38.11% szczegóły funduszu
BlackRock GF Japan Small & Mid Cap Opportunities Fund A2 (Acc) (USD) +4.24% +32.68% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A (Acc) (USD) +3.91% +30.96% szczegóły funduszu

*31 października 2017 – 30 listopada 2017, **30 listopada 2016 – 30 listopada 2017

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.10.2017r. do 30.11.2017r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.10.2017r. do 30.11.2017r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.