EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – lipiec 2020

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

W miesiącu, w którym złoto wyszło na swoje historyczne szczyty, nasz ranking nie może wyglądać inaczej. Fundusze inwestujące w spółki wydobywcze zdominowały zestawienie.

Po stronie funduszy zagranicznych widzimy również fundusz powiązany z sektorem energii odnawialnej, który może zyskiwać na tzw. „zielonym ładzie”. Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia po stronie polskich towarzystw. Bardzo rzadko się zdarza by 4 na 5 miejsc należały do jednej firmy. Niewątpliwie sukcesem części z tych funduszy jest duży udział największej spółki gamingowej w Europie, która również notuje swoje historyczne poziomy. Trzeba przyznać, że stopy zwrotu w skali miesiąca robią wrażenie, zarówno po stronie funduszy związanych z notowaniami złota, jak i polskimi „misiami”. Ryzyko, że część rynku zechce zrealizować zyski jest oczywiście duże, nie mniej jednak warto również poznać przesłanki, które mogą pchać notowania jeszcze wyżej o czym na pewno będziemy rozmawiać na komitecie analitycznym. Zapraszamy do lektury Barometru Gospodarczego F-Trust już w piątek.

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2020 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu lipiec 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek +16.58% +26.96% szczegóły funduszu
Esaliens Gold +13.95% -7.82% szczegóły funduszu
Allianz Artificial Intelligence +12.45% +37.22% szczegóły funduszu
Allianz Selektywny +12.34% +6.41% szczegóły funduszu
Allianz Aktywnej Alokacji +11.25% +14.93% szczegóły funduszu

*30.06.2020 do 31.07.2020, **31.07.2019 do 31.07.2020

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2020 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu lipiec 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) +19.30% +64.00% szczegóły funduszu
BGF World Gold A2RF Acc USD (USD) +18.97% +53.87% szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) +18.43% +55.99% szczegóły funduszu
BGF World Mining A2 Acc USD (USD) +13.90% +14.25% szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) USD +13.00% brak szczegóły funduszu

*30.06.2020 do 31.07.2020, **31.07.2019 do 31.07.2020

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.06.2020 do 31.07.2020. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.06.2020 do 31.07.2020. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.