EKSPERT



BEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZE



USŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – kwiecień 2021

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Oba zestawienia zdominowały dwa tematy inwestycyjne: surowce oraz spółki wzrostowe. Dla surowców przemysłowych jest to kontynuacja bardzo silnego wzrostu, z jednej strony odpowiadającemu obecnej fazie cyklu gospodarczego, ale z drugiej napędzanego zarówno rozbudzonym popytem, jak i kłopotami natury podażowej.

Trochę inaczej wygląda sprawa metali szlachetnych, gdzie od sierpnia mieliśmy do czynienia z korektą spadkową. Silne odczyty inflacji dają nadzieję, że złoto ponownie wróci do łask dzięki swojej funkcji tezauryzacji ( utrzymania wartości). Dla spółek wzrostowych, które były wygranymi pandemicznej hossy, mamy powrót po lutowej korekcie. Sprawa z wyceną tych spółek nabiera rumieńców, w miarę rosnących oczekiwań co do rosnących rentowności na rynku długu. Nie da się ukryć, że dla inwestorów nastał czas wysokiej zmienności, podczas której walka strachu z chciwością potrafi zniekształcić percepcję inwestowania. Postaramy się ten obraz właściwie zinterpretować już w najbliższym Barometrze Gospodarczym F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu kwiecień 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Spółek Wzrostowych A +9.54% +78.11% szczegóły funduszu
Quercus lev +9.04% +41.65% szczegóły funduszu
Skarbiec Nowej Generacji +8.74% +40.56% szczegóły funduszu
Esaliens Gold +8.62% +27.30% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Indeks Surowców +8.03% +53.65% szczegóły funduszu

*30.03.2021r. do 30.04.2021r., **30.04.2020r. do 30.04.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu kwiecień 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF World Mining A2 Acc PLN (H) (PLN) +11.90% +80.77% szczegóły funduszu
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) EUR +10.55% +36.63% szczegóły funduszu
BGF US Growth A2RF Acc USD (USD) +10.01% +45.66% szczegóły funduszu
FTIF Franklin US Opportunities Fund A (Acc) (USD) +9.38% +47.78% szczegóły funduszu
BGF European Focus A2 Acc USD (USD) +9.37% +62.11% szczegóły funduszu

*30.03.2021r. do 30.04.2021r., **30.04.2020r. do 30.04.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.03.2021r. do 30.04.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.03.2021r. do 30.04.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.