EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – grudzień 2018

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Ostatni miesiąc 2018 roku zapisze się w historii jako jeden z najgorszych grudni w historii. Oczekiwany przez wszystkich „rajd świętego Mikołaja” nie nadszedł, a sprawy potoczyły się zgoła zupełnie w odwrotnym kierunku.

Nic więc dziwnego, że w naszym zestawieniu znalazły się fundusze inwestujące w aktywa powszechnie uważane za tzw. „bezpieczne przystanie”. W rankingu zatem widzimy przede wszystkim fundusze lokujące środki w spółki wydobywające złoto, a po stronie polskich TFI po pozycji związanej ze złotem, pozostałe miejsca zajmują fundusze z rynku długu. Z jednej strony ucieczka z rynku akcji, ale z drugiej niższe wskazania inflacyjne na świecie, wspierają notowania długu skarbowego. W nowy rok wchodzimy będąc wyraźnie w fazie spowolnienia gospodarczego, które w ujęciu globalnym trwa już od około dziesięciu miesięcy. Zatem zachęcamy do obserwacji naszego Barometru Gospodarczego F-Trust, w którym wskazujemy na bieżącą fazę cyklu i preferowane przez nas główne aktywa w portfelach. Czas na fundusze akcyjne jest gdzieś przed nami.


Zapisz się do newslettera i otrzymuj wpisy Szkoły Inwestycyjnej (Ranking Funduszy, Raport Miesięczny, Barometr Gospodarczy), wpisy z naszego bloga oraz informacje o aktualnych promocjach na maila!


Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2018 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu grudzień 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus Gold +4.59% -5.84% szczegóły funduszu
PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR +2.18% -6.95% szczegóły funduszu
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ kat. A +1.80% +3.16% szczegóły funduszu
PZU Dłużny Aktywny kat. A +1.71% +3.52% szczegóły funduszu
UniObligacje Aktywny +1.62% +0.25% szczegóły funduszu

*28 listopada 2018 r. – 28 grudnia 2018 r. **28 grudnia 2017 r. – 28 grudnia 2018 r.

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2018 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu grudzień 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF World Gold Fund A2RF (Acc) (USD) +11.30% -16.38% szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) +9.59% -15.05% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) +8.65% -19.67% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Mining Fund A2 (Acc) (USD) +3.90% -16.18% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Opportunities Fund A (Acc) (USD) +3.45% -7.05% szczegóły funduszu

*28 listopada 2018 r. – 28 grudnia 2018 r. **28 grudnia 2017 r. – 28 grudnia 2018 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.11.2018r. do 28.12.2018r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 28.11.2018r. do 28.12.2018r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.