EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – czerwiec 2020

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Zestawienie za czerwiec 2020 jest bardzo ciekawe, gdyż w ciągu ostatniego kwartału spółki z polskiego „indeksu małych spółek (sWIG80)” rosły niemalże identycznie jak te z technologicznego Nasdaq.

Zatem miło zobaczyć polskie fundusze „misiowe” w rankingu. Kolejny miesiąc dominują fundusze oparte o spółki technologiczne. Nie powinny nikogo zmylić pozycje po stronie funduszy zagranicznych, gdyż największe pozycje w portfelach funduszy z China w nazwie to przede wszystkim spółki Tencent Holdings i Alibaba Group czyli chińskie odpowiedniki Facebooka i Amazona. Koronawirusowa hossa technologiczna ewidentnie bazuje na dalszej cyfryzacji życia zarówno po stronie konsumenta jak i biznesu. Wchodzimy w druga połowę roku z pytaniem czy ciągle rosnąca liczba zakażeń pokrzyżuje wizję światowego odbicia gospodarczego?

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2020 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu czerwiec 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Spółek Wzrostowych A +12.59% +44.11% szczegóły funduszu
Allianz Artificial Intelligence +11.17% +29.63 szczegóły funduszu
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek +11.15% +9.34% szczegóły funduszu
Investor Akcji +9.91% +15.93% szczegóły funduszu
Investor Top 25 Małych Spółek +9.06% +6.12% szczegóły funduszu

*29.05.2020 do 30.06.2020, **28.06.2019 do 30.06.2020

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2020 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu czerwiec 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF China Opportunities A Acc USD (USD) +11.60% +18.15% szczegóły funduszu
Schroder ISF Greater China A Acc USD (USD) +11.52% +19.20% szczegóły funduszu
BGF World Technology A2 Acc GBP (GBP) +11.44% +48.56% szczegóły funduszu
BGF China A2 Acc (USD) +11.36% +15.49% szczegóły funduszu
Templeton China Fund A Acc USD (USD) +11.19% +13.49% szczegóły funduszu

*29.05.2020 do 30.06.2020, **28.06.2019 do 30.06.2020

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.05.2020 do 30.06.2020. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.05.2020 do 30.06.2020. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.