EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe styczeń 2021

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – STYCZEŃ 2021

Przełom roku okazał się niezwykle udany dla naszych portfeli modelowych. Na rynkach akcyjnych panują euforyczne nastroje, choć – jak od dłuższego czasu sygnalizujemy – obserwujemy przetasowania sektorowe i regionalne.

Wspomniane przed miesiącem oczekiwanie na lepsze zachowanie się reszty świata względem rynków amerykańskich możemy uzupełnić lepszym zachowaniem się małych spółek względem dużych, a także powrotem kapitału do spółek przemysłowych i finansowych. Mimo silnych wzrostów w Chinach w ostatnich tygodniach, wciąż widać tam potencjał. Zwłaszcza gdy spojrzymy na indeksy grupujące spółki kontynentalne. Na rynku chińskim widać wyraźną wzajemną korelację między cenami akcji a cenami na rynku nieruchomości. Ten ostatni traci swoją dynamikę i lada chwila napływ kapitału z jednego rynku na drugi może jeszcze przyspieszyć, a wszystko dzieje się w otoczeniu coraz lepszych nastrojów konsumenckich, rosnących cen miedzi oraz słabnącego dolara. Nad rynkiem oczywiście wisi ryzyko korekty w krótkim terminie, co nie zmienia naszego pozytywnego podejścia w dłuższym. Warto zatem przygotować się na daleki lot naszpikowany krótkoterminowymi turbulencjami.

china a shares

china markets and confidence

PREFERENCJE F-TRUST DOTYCZĄCE ALOKACJI POSZCZEGÓLNYCH KLAS AKTYWÓW (Z PODZIAŁEM AKTYWÓW)

jak inwestować w fundusze inwestycyjne styczeń 2021

PORTFELE DORADZANE – STYCZEŃ 2021

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Wszystkie pozycje w portfelu pozytywnie dołożyły się do ponad 1% stopy zwrotu w ostatnim miesiącu. W szczególności cieszy zmiana z ostatniego miesiąca, gdzie Skarbiec Spółek Wzrostowych zastąpił Skarbiec Nowej Generacji i od razu dołożył do wyniku ponad 4%. W tym miesiącu jedynie dokonujemy delikatnego dopasowania tak, aby spełnić dopuszczalny udział funduszy mieszanych i akcyjnych na poziomie 25%.

Zrównoważony

Komentarz:

Niezwykle udany początek roku. W ostatnim miesiącu portfel zyskał ponad 4%. Wszystkie pozycje pozytywnie dołożyły się do wyniku, a najwięcej zyskał fundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities, co potwierdza nasze pozytywne nastawienie do rynków wschodzących. W tym miesiącu jedna zmiana po stronie dłużnej, gdzie fundusz obligacji korporacyjnych zamieniamy na Allianz Obligacji Inflacyjnych.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:

Ponad 4% w ostatnim miesiącu. Główną zmianą jest zamknięcie pozycji na Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz realizacja ponad 200% zysku i rozpoczęcie przygody z nowa pozycją tematyczną od tych samych zarządzających – Skarbiec Nowej Generacji. Dla higieny portfela zamykamy też pozycje na złocie i kierujemy środki do funduszu rynków wschodzących.

Agresywny

Komentarz:

W ostatnim miesiącu portfel zyskał ponad 7%. Najlepiej zachowały się fundusze AXA Selective Equity oraz fundusze rynków wschodzących, w tym Allianz China A-Shares. Realizujemy ponad 160% zysku na Skarbcu Spółek Wzrostowych i kierujemy środki do nowej propozycji od tego samego zespołu zarządzających – Skarbiec Nowej Generacji, który jest mocno związany z sektorem zdrowia. Zamykamy małą pozycję na zlocie i kierujemy środki do kontynentalnych Chin.

Portfel Specjalistyczny – styczeń 2021

Portfel zyskał ponad 4,5% w ostatnim miesiącu i znakomicie rozpoczął nowy rok. Największe wzrosty zanotował fundusz Fidelity Fund China Consumer Fund, który zyskał ponad 14% w ciągu jednego miesiąca. Podobnie jak w innych portfelach, realizujemy zysk na Skarbcu Spółek Wzrostowych i kierujemy środki do Skarbca Nowej Generacji, który w dużej mierze związany jest z sektorem zdrowia. Nieco zmniejszamy też inne pozycje by zebrać środki i powrócić do sektora odnawialnej energii. Po stronie dłużnej zmieniamy Quercus Dłużny Krótkoterminowy na Allianz Obligacji Inflacyjnych. Strukturę w portfelu utrzymujemy w okolicach 70/30 na rzecz funduszy akcyjnych, zostawiając sobie w ten sposób środki na wypadek pojawienia się głębszej korekty, którą postrzegamy jako okazję do zwiększenia zaangażowania po stronie funduszy akcyjnych.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.