EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe marzec 2021

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – MARZEC 2021

Możemy spojrzeć na ostatnią korektę już z pewnej perspektywy, bo jest z nami od ponad miesiąca. Najwyraźniej dotknęła ona rynki z dużym udziałem spółek wzrostowych, sektora IT czy ogólnie rzecz ujmując spółek o najwyższym momentum rynkowym, czyli tych, które najwyraźniej zyskiwały w ostatnim czasie.

Stosunkowo łagodny wymiar korekta miała na rynkach europejskich. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że na rynku niemieckim czy francuskim o żadnej korekcie nie słyszano. To obraz z góry, gdy zejdziemy na poziom spółek czy sektorów, to wyraźnie widać, że nastąpił szybki przepływ kapitału zgodnie z wszechobecną retoryką od sektora wzrostowego do wartości. Większość zarządzających, z którymi rozmawiamy uważa, że ta tendencja nie zostanie z nami na dłużej. Spodziewają się, że w miarę upływu czasu wyniki spółek wzrostowych ponownie skuszą inwestorów. Dynamikę ostatnich ruchów na rynku akcji łączy się z wyraźnym wzrostem rentowności długu amerykańskiego, co znajduje odzwierciedlenie w historycznych korelacjach między sektorami cyklicznymi i wzrostowymi a ruchem na obligacjach. To jednak, co ma istotne znaczenie obecnie to fakt, że wiele spółek wzrostowych jest wyraźnie zasobna w gotówkę i potencjalny wzrost kosztu pieniądza nie szkodzi ich planom rozwoju. Ma natomiast wpływ na stopę po jakiej dyskontowane są przyszłe przepływy finansowe. Spodziewana dynamika wzrostu PKB w bieżącym roku dla USA jest rekordowo wysoka, a za optymistycznym wariatem przemawia zarówno tempo szczepień, jak i skala interwencji fiskalnej. Naszym zdaniem, najbliższe kwartały powinny być udane dla wielu sektorów gospodarki. W ujęciu globalnym czas na poprawę zysków notowanych spółek. W tym miesiącu częściowo wracamy na pozycje i zwiększamy ekspozycję po stronie akcyjnej.

Proporcja rynków z ujemną dynamiką przyszłych zysków

jak inwestować w fundusze marzec 2021

PORTFELE DORADZANE – MARZEC 2021

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Portfel wyraźnie skorygował. Częściowo udało nam się złagodzić spadki, ale jednak w części akcyjnej ekspozycja na spółki wzrostowe w sektorze zdrowia sporo zniżkowała. Wracamy z subfunduszu Caspar Stabilny do Caspar Akcji Europejskich. Pozostałe pozycje zostają bez zmian. Ten rok może obfitować w momenty o zwiększonej dynamice zmian wycen, więc inwestorzy, którzy szukają zysku po stronie akcyjnej muszą być na to gotowi.

Zrównoważony

Komentarz:

Portfel stracił 1,62% w ostatnim miesiącu, była to dosyć umiarkowana strata. Trzeba przyznać, że zmiana z ostatniego miesiąca z Caspar Akcji Europejskich na AXA Globalnej Makroalokacji była błędem. Strategia marekt neutral (zabezpieczenie pozycji na akcjach krótką pozycja na indeksie) tym razem nie dała należytej ochrony. Wracamy zatem do sprawdzonego funduszu z rynku europejskiego o zdywersyfikowanej strukturze sektorowej.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:

Spadek wyniósł nieco ponad 3%. Częściowo udało się ochronić kapitał, ale nie wszystkie ruchy zadziałały zgodnie z planem. Na plus zadziałała strategia Skarbiec Value, która zyskała na obecnej rotacji. Wracamy na wcześniejsze pozycje, ale utrzymujemy nieco mniejszy udział części akcyjnej.

Agresywny

Komentarz:

Portfel wyraźnie skorygował, choć nasze działania nieco zmniejszyły wymiar kary. Na plus zadziałała pozycja na spółkach wydobywczych. Wracamy do zamkniętej w styczniu pozycji na Skarbiec Spółek Wzrostowych po bardzo solidnej przecenie, a także do Caspar Akcji Europejskich. Na wypadek kontynuacji korekty zostawiamy jeszcze 20% udział pozycji dłużnej.

Portfel Specjalistyczny – marzec 2021

Schłodzenie portfela w ostatnim miesiącu do struktury 50/50 pozwoliło uchronić portfel przed spadkami. Na plus zadziałała pozycja w obligacjach inflacyjnych w euro, sektor wydobywczy, a także nowa pozycja związana z agrobiznesem BlackRock BGF Nutrition A2. Wracamy po solidnej przecenie do sprawdzonych funduszy i ponownie, ale stopniowo odbudowujemy Skarbiec Spółek Wzrostowych. Zmieniamy strukturę na 55/45 na rzecz funduszy akcyjnych. Po stronie dłużnej trzymamy się długu powiązanego z inflacją, a w części akcyjnej trzymamy mocno zdywersyfikowany sektorowo i geograficznie wybór funduszy.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.