EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe luty 2021

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – LUTY 2021

Kończymy drugi miesiąc roku, w którym wszyscy pokładamy nadzieję na powrót do normalności. Jeśli idzie o stopy zwrotu, to są one nadzwyczaj dobre. Wiele rynków wykazuje sygnały wykupienia, a i wśród inwestorów często słychać głosy, że „nie można bez końca rosnąć”.

Oczekiwanie korekty jest więc naturalne. Inwestorzy muszą sobie zadać kilka pytań, m.in. czy taką korektę rozgrywać? Jak ją rozegrać? A może nic nie robić, bo trend jest silny? Niestety, nie ma jednej dobrej odpowiedzi i każdy musi sam wybrać strategię dla siebie. Naszym zdaniem rynek jest silny i ewentualna korekta będzie jedynie przystankiem przed kolejną fala wzrostową. Historycznie marzec sprzyjał realizacji zysków. Zgodnie z Barometrem Gospodarczym, przed nami jeszcze cała inflacyjna część ożywienia. Wiele ostatnio mówiło się o możliwych kierunkach przepływu kapitału. Najczęściej w kontekście rotacji z sektora wzrostowego do wartości lub z rynków rozwiniętych do rozwijających się. O ile ten główny temat (spółki wzrostowe vs value) raczej wyhamował, to inne rotacje są dalej w grze. Najwyraźniej widać to na notowaniach dolara amerykańskiego i surowców. W naszych portfelach decydujemy się na łagodne schłodzenie poprzez zejście w części agresywnej portfeli częściowo do funduszy mieszanych lub delikatnie przeważamy portfel w kierunku części dłużnej opartej o fundusze inflacyjne. Ewentualny powrót do bardziej agresywnego inwestowania wykorzystamy w przyszłości do zwiększenia ekspozycji na surowce.

PREFERENCJE F-TRUST DOTYCZĄCE ALOKACJI POSZCZEGÓLNYCH KLAS AKTYWÓW (Z PODZIAŁEM AKTYWÓW)

jak inwestować w fundusze luty 2021

PORTFELE DORADZANE – LUTY 2021

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Portfel zyskał od początku roku ponad 1,5%. W części dłużnej przesuwamy środki z funduszu obligacji korporacyjnych do funduszu uniwersalnego Generali Korona Dochodowy. W części agresywnej z Caspar Akcji Europejskich, który w ostatnim miesiącu dołożył 5%, nieco się „schładzamy”, lokując środki w Caspar Stabilny.

Zrównoważony

Komentarz:

Wynik ponad 4% od początku roku przy tym profilu ryzyka każe nieco złagodzić ekspozycję. W części agresywnej zmieniamy Caspar Globalny na Caspar Stabilny, który w swojej części akcyjnej w dużej mierze odzwierciedla politykę inwestycyjną tego pierwszego. Zmieniamy również Caspar Akcji Europejskich na AXA Globalnej Makroalokacji, który zachowuje nam ekspozycję na rynki europejskie.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:

Niemalże 7% od początku roku każe nam nieco wyhamować. Schodzimy w części akcyjnej do funduszy mieszanych oraz schładzamy całość poprzez przesuniecie części środków do funduszy dłużnych. Realizujemy pokaźny zysk na AXA Selective Equity i przesuwamy środki do AXA Globalnej Makroalokacji oraz zmieniamy Caspar Globalny na Caspar Stabilny. W części dłużnej zmieniamy również fundusze obligacji korporacyjnych na fundusz uniwersalny.

Agresywny

Komentarz:

Wynik ponad 10% od początku roku sugeruje, że tempo wzrostu jest nieco wygórowane. Najwięcej do wyniku dołożyły Allianz China A-Shares i AXA Selective Equity. Nieco „schładzamy” portfel i przesuwamy 10% kapitału w kierunku Allianz Obligacji Inflacyjnych. Fundusz rynków wschodzących zamieniamy na Allianz Global Metals and Mining, a Caspar Globalny na Caspar Stabilny.

Portfel Specjalistyczny – luty 2021

Wynik od początku roku to solidne 6%. W oczekiwaniu na marcową korektę nieco „schładzamy” portfel do poziomu 50/50 w relacji funduszy akcyjnych i dłużnych. Realizujemy niesamowity zysk w postaci 131% na funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych i lokujemy środki do Allianz Obligacji Inflacyjnych. Jeżeli scenariusz korekcyjny na marzec się zrealizuje, z pewnością wrócimy do tej pozycji. Realizujemy też zysk na funduszu Fidelity Funds China Consumer i otwieramy pozycję powiązaną z sektorem agrobiznesu (BGF Nutrition A2 HDG PLN), który powinien być beneficjentem wzrostu cen surowców rolnych.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.