EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe luty 2020

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – LUTY 2020

Wyniki od początku roku są imponujące tak bardzo, że każdy doświadczony inwestor wie, że taka dynamika wzrostów nie trwa wiecznie. Tym razem korektę zawdzięczamy pojawieniu się wirusa we Włoszech, a otwarte granice i wysoka mobilność Europejczyków mogą łatwo rozprzestrzenić epidemię na cały kontynent. Możliwe są dwa skrajnie różne scenariusze. Jeden dobry, mówiący, że za miesiąc nikt już o koronawirusie nie będzie pamiętał, a drugi, zły, że jego skutki dosyć istotnie odbiją się na aktywności gospodarczej już nie tylko w Azji, ale i w Europie. Najbliższe tygodnie pokażą, którą drogą wirus podążył. Wysokie wzrosty, które widzimy w portfelach od początku roku zachęcają nas do tego, by część zysków zrealizować i przybrać nieco mniej agresywne podejście. W każdym z portfeli przesuwamy część kapitału do funduszy dłużnych lub mieszanych, zmniejszając tym samym udział funduszy akcyjnych.

PORTFELE DORADZANE – LUTY 2020

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:
Wynik od początku roku to ponad 2,80%, co przy tak niskim profilu ryzyka jest bardzo wysoką zwyżką. Schładzamy w tym miesiącu nieco nasze podejście i realizujemy zysk na rynkach europejskich (Allianz Europe Equity Growth Select) i przesuwamy środki do funduszu dłużnego krótkoterminowego (Skarbiec Konserwatywny Plus A).

Zrównoważony

Komentarz:
W ostatnim miesiącu portfel urósł o ponad 1.5%, a od początku roku to już dobre 3%. Obawy związane z koronawirusem i jego możliwym negatywnym wpływie na spodziewane ożywienie powodują, że nieco schładzamy portfel. Realizujemy zysk na Allianz Europe Equity Growth Select i kierujemy środki do Ipopema Konserwatywny B.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:
Dmuchamy na zimne i realizujemy zysk na rynku europejskim (Caspar Akcji Europejskich A) i zmniejszamy nieco ekspozycję na fundusze akcyjne. Uzyskane środki lokujemy w funduszu dłużnym krótkoterminowym (Ipopema Konserwatywny B). Portfel zyskał od początku roku już ponad 6,50% co jak na końcówkę lutego jest bardzo zadowalającym wynikiem. Warto zatem nieco zmniejszyć ryzyko.

Agresywny

Komentarz:
W portfelu agresywnym w tym miesiącu sporo zmian. Z jednej strony realizujemy zysk na pozycjach opartych o rynek europejski (Caspar Akcji Europejskich A) i przesuwamy uzyskane środki do funduszu o znacznie mniejszym ryzyku (Caspar Stabilny A). Natomiast po stronie funduszy dających ekspozycje na rynki wschodzące zamieniamy Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) na Skarbiec Emerging Markets Opportunities, który poradził sobie znacznie lepiej przy zawirowaniach związanych z koronawirusem.

Portfel Specjalistyczny – luty 2020

Portfel specjalistyczny ma wyłącznie charakter poglądowy i edukacyjny. Podgląd portfela jest widoczny dla każdego użytkownika Platformy Funduszy. Portfel modelu specjalistycznego nie jest rekomendowany dla klientów F-Trust.

Komentarz:
W portfelu specjalistycznym również sporo zmian. Pierwsze z nich to te, które mają na celu zmniejszyć nieco ryzyka w związku z koronawirusem i jego możliwym negatywnym wpływie na aktywność gospodarczą. Na rynkach wschodzących zmieniamy fundusz i szukamy takich, w których większy udział mają sektory e-commerce lub software, bo mogą one nawet na obecnym zamieszaniu zyskać. Wychodzimy z nieudanej inwestycji w małe spółki japońskie i wchodzimy w fundusz globalny z sektora infrastruktury. Dzięki tym zmianom udział funduszy akcyjnych zmniejszył się do poziomu około 52%.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.