EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe listopad 2020

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – LISTOPAD 2020

W ciągu ostatniego miesiąca rynki akcyjne zaliczyły zjazd związany z pogarszającymi się danymi o zakażeniach i wprowadzanymi na szeroką skalę ograniczeniami, by następnie wejść w dynamiczne odbicie, które napędzane było informacjami o pozytywnych wynikach kolejnej fazy testów szczepionek na wirusa SARS-CoV-2. Wielu inwestorów odczuła na własnym portfelu jak zwiększyła się zmienność na rynku, gdyż w jednej chwili zmienił się sentyment w stosunku do spółek, które korzystały na obecnej pandemicznej sytuacji, a spółkami z tradycyjnych sektorów gospodarki.

Taka rynkowa rotacja była od dawna wyczekiwana, ale naszym zdaniem siła spółek wzrostowych najbardziej widoczna była względem sektora finansowego i energetycznego, przed którym nie widzimy za bardzo perspektyw do wzrostów. Inne zmiany sentymentu są nam nieco bliższe. Dotyczy to m.in. lepszego zachowania się sektora małych spółek względem tych największych, co naszym zdaniem jest doskonałym sygnałem potwierdzającym trwające ożywienie gospodarcze. Drugą rotacją kapitału, którą analizujemy jest przepływ kapitału na rynki wschodzące. Szczyt względnej siły rynku amerykańskiego (S&P500) wobec MSCI Emerging Markets przypadł na koniec maja. Od tego czasu widzimy też znaczące osłabienie się dolara amerykańskiego. Potwierdzenie obu tych tendencji w ciągu najbliższych miesięcy może oznaczać zmianę ponad 10-letniego trendu i mieć fundamentalne znaczenie dla inwestorów. Warto też odnieść się do rynku funduszy dłużnych, które wciąż cieszą się popularnością wśród rodzimych inwestorów. Warto odnotować, że ostatnie pół roku to był bardzo dobry czas dla funduszy dłużnych skarbowych o długim duration. Przy obecnym poziomie rentowności w Polsce, ale też w krajach z regionu czy nawet państw południa Strefy Euro uważamy, że relacja potencjału zysku do ryzyka stała się mało korzystna. Gdy rentowności zestawimy z poziomem inflacji, wygląda to jeszcze gorzej, w szczególności w Polsce. Uważamy, że warto rozważyć realizację zysków z wydłużonego duration, a zysków w portfelu szukać po stronie funduszy akcyjnych.

Poniżej prezentujemy nasze szczegółowe preferencje dotyczące alokacji w poszczególne klasy aktywów, uwzględniające także podział geograficzny:


PORTFELE DORADZANE – LISTOPAD 2020

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Portfel w ciągu miesiąca zwiększył się o 0,72%, ale w między czasie widać było powiększoną zmienność. Powoli będziemy redukować długoterminowe obligacje z polskiego rynku, a potencjału szukali w części akcyjnej portfela. Zaczynamy od Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, który zmieniamy na Allianz Obligacji Inflacyjnych.

Zrównoważony

Komentarz:

Ostatnie zmiany mocno dotknęły AXA Globalnej Makroalokacji. Zamykamy pozycję, a uzyskane środki kierujemy do Caspara Globalnego. Zwiększamy w ten sposób dywersyfikację geograficzną i pozycjonowanie portfela w kierunku funduszy akcyjnych.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:

Portfel zyskał 0,65% w ciągu ostatniego miesiąca i ponad 17% od początku roku. Bardzo dobrze zachowała się pozycja otwarta w ostatnim miesiącu (Skarbiec Emerging Markets Opportunities). Robimy kolejny krok w tym kierunku i nieco zmniejszamy pozycję w spółkach wzrostowych i kierujemy kapitał na rynki wschodzące.

Agresywny

Komentarz:

W tym miesiącu doważamy nieco rynki wschodzące zamieniając Skarbiec Value na Allianz China A-Shares, a także redukujemy nieco rynek europejski i zwiększamy udział Caspara Globalnego, który ma istotną alokację w sektor biotechnologiczny.

Portfel Specjalistyczny – listopad 2020

Główną zmianą w tym miesiącu jest istotne zmniejszenie ekspozycji na dług skarbowy długoterminowy i ograniczenie ryzyka stopy procentowej. Po stronie akcyjnej realizujemy nieco zysku na Skarbiec Spółek Wzrostowych i doważamy pozycje na rynku japońskim Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund. Struktura portfela pozostaje na poziomie 66/33 na rzecz funduszy akcyjnych. Dalsze ich zwiększanie uzależniamy od rozstrzygnięć na linii rynki rozwinięte vs wschodzące oraz siły dolara amerykańskiego.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.