EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe kwiecień 2020

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – KWIECIEŃ 2020

Przyszedł czas by przyjrzeć się prowadzonym portfelom funduszy inwestycyjnych. Ostatnie tygodnie przyniosły wyraźne odreagowanie, co pozwoliło odrobić część strat z marca. Naszym zdaniem jest to dobry moment by przygotować portfel inwestycyjny na kolejne miesiące. Skala odreagowania na rynkach akcyjnych robi wrażenie, w szczególności, że towarzyszą jej diametralnie odmienne dane makroekonomiczne. Co ważne, również wskaźniki wyprzedzające, np. PMI sugerują, że skala spadku aktywności gospodarczej jest ogromna, co może oznaczać, że kwietniowe dane będą jeszcze gorsze.

Dla przykładu zagregowane wskazania PMI usługowego dla Strefy Euro zjechały do 11,7 pkt, a całościowe łączące przemysł i usługi do 13,5 pkt. Dotychczasowe rekordowo niskie odczyty były na poziomie 36,2 pkt, w lutym 2009 roku. Czy zatem rynek wycenia szybkie wynalezienie skutecznego leku, szczepionki i w ich następstwie gwałtowne odreagowanie? Trudno na to przystać, gdy skala realizacji potencjalnych ryzyk wydaje się bardziej prawdopodobna. Sytuacja obecnej recesji i bessy jest jednak dziwna o tyle, że są firmy, które wyraźnie zyskują na tle szerokiego rynku. Chodzi o spółki,które wydają się korzystać z zamknięcia gospodarek. Mowa tu oczywiście o firmach, które idealnie wpasowują się w zdalne oferowanie pracy, zakupów czy rozrywki. Pozostawiamy w portfelach nieznaczną część funduszy akcyjnych skupionych właśnie na wspomnianych sektorach, w okolicach dolnych ograniczeń dla poszczególnych profili ryzyka, a dokładamy fundusze o charakterze market neutral (pozycja akcyjna zabezpieczona przed spadkami), które powinny nieco złagodzić zachowanie portfela przy zakładanym przez nas scenariuszu wystąpienia kolejnej fali spadkowej na rynkach akcji.

PORTFELE DORADZANE – KWIECIEŃ 2020

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Dobry wynik portfela to przede wszystkim dobre zachowanie Caspar Stabilny. Z racji dramatycznej sytuacji na rynku ropy naftowej i chęci większej stabilizacji portfela, zmieniamy pozycję Skarbiec Emerging Markets Opportunities na Skarbiec Market Neutral.

Zrównoważony

Komentarz:

W obawie o kraje wschodzące, których gospodarki oparte są o rynek ropy naftowej zamykamy pozycję Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) i na to miejsce wprowadzamy AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji, czyli fundusz w części market neutral. Tym samym w dalszym ciągu zmniejszamy ryzyko portfela w obawie o kolejną falę spadkową na rynkach akcyjnych.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:
Wyraźne odbicie portfela to zasługa głównie Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Caspar Globalny. W tym miesiącu w obawie o sytuację na rynkach wschodzących, których sporo jest mocno uzależnionych od wydobycia ropy naftowej, zmieniamy Skarbiec Emerging Markets Opportunities na Skarbiec Market Neutral.

Agresywny

Komentarz:

Portfel odrobił ponad 11% w ostatnim miesiącu. Podobnie jak w innych portfelach, tu też redukujemy pozycje na rynkach wschodzących w obawie, że zawirowania na rynku ropy mogą zepchnąć je jeszcze niżej. Wprowadzamy Skarbiec Market Neutral i tym samym na minimalnych poziomach zaangażowania funduszy akcyjnych i absolutnej stopy zwrotu szykujemy portfel na możliwą kolejną falę spadkową na rynkach akcyjnych.

Portfel Specjalistyczny – kwiecień 2020

Jednostka portfelowa odrobiła ponad 7% w ostatnim miesiącu. Duży wpływ miało dodanie pozycji opartej o spółki wydobywające złoto (Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (H) (PLN)), które zyskały ponad 30% oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych z wynikiem ponad 25%. Nieco gorzej, ale nie tylko w ostatnim miesiącu, ale też od początku roku zachowuje się BGF BlackRock GF Asian Dragon Fund A2 (Acc) Hdg (PLN). Zamykamy tę pozycję, a uzyskane środki w części lokujemy w nowym funduszu typu market neutral (AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji), a pozostałą część rozlokowujemy na wcześniej posiadane pozycje akcyjne. W części dłużnej zmieniamy NN Krótkoterminowych Obligacji Plus na NN Obligacji, by w całości zredukować ryzyko długu korporacyjnego.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.