EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe grudzień 2019

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – GRUDZIEŃ 2019

W końcówce roku niemal dzień w dzień obserwujemy nowe rekordy indeksów w USA oraz coraz wyższe rentowności długu skarbowego. Świadczy to o przepływaniu kapitału z rynku długu na rynek akcji, co potwierdza naszą diagnozę i wskazanie Barometru F-Trust. Nieśmiało słabnie również dolar, a na rynek spływają informacje o postępach w rozmowach handlowych, a to zdecydowanie dobrze działa na giełdy z rynków wschodzących, w szczególności azjatyckich. W portfelach, które prowadzimy dla poszczególnych poziomów ryzyka kontynuujemy przeważanie funduszy akcyjnych w określonych ramach i powiększamy ekspozycje na fundusze tam inwestujące. Przełom roku oraz jak zwykle trudne do przewidzenia ryzyka polityczne mogą zafundować rynkom korektę, do której jednak warto podejść z chłodną głową, bo właściwe ożywienie gospodarcze dopiero się zaczyna.

PORTFELE DORADZANE – GRUDZIEŃ 2019

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:
Bardzo dobrze wypadła ostatnia zmiana Allianz Pimco Income na Allianz Pimco Emerging Markets Bonds. W tym miesiącu zmniejszymy o połowę udziału Caspar Stabilny i otwieramy pozycję Skarbiec Emerging Markets Opportunities. Zwiększymy tym samym ekspozycję na fundusze akcyjne.

Zrównoważony

Komentarz:
W tym miesiącu ponownie powiększamy ekspozycję na fundusze akcyjne przesuwając kolejne 5% portfela z funduszy dłużnych. Redukujemy Schroder ISF Asian Bond Total Return i zwiększamy pozycję Allianz Europe Equity Growth Select.

Umiarkowanie agresywny

Komentarz:
Kolejny dobry miesiąc za nami. W tym miesiącu redukujemy nieco pozycję funduszu mieszanego Fidelity Funds Multi Asset Income Fund, aby doważyć pozycję w funduszu akcyjnym Skarbiec Emerging Markets Opportunities. Udział funduszy dłużnych pozostaje na poziomie 37% i daje jeszcze możliwość zwiększania zaangażowania po stronie funduszy akcyjnych.

Agresywny

Komentarz:
Wszystkie pozycje zanotowały dodatnią stopę zwrotu, a portfel zyskał kolejne 2%. W tym miesiącu przesuniemy część środków z funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych do Skarbiec Emerging Markets Opportunities w celu zwiększenia ekspozycji na rynki wschodzące.

Portfel Specjalistyczny – GRUDZIEŃ 2019

Portfel specjalistyczny ma wyłącznie charakter poglądowy i edukacyjny. Podgląd portfela jest widoczny dla każdego użytkownika Platformy Funduszy. Portfel modelu specjalistycznego nie jest rekomendowany dla klientów F-Trust.

Komentarz:
Portfel zyskał od początku ponad 12%, a w ostatnim miesiącu ponad 1%. W tym miesiącu kontynuujemy przesuwanie kapitału z długo do akcji. Zmniejszamy pozycję Quercus Obligacji Skarbowych i powiększamy Schroder ISF Asian Opportunities A1 (hdg) PLN. Tym samym otrzymamy strukturę 40/60 na rzecz funduszy akcyjnych.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.