EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Barometr gospodarczy wrzesień 2021

F-Trust - barometr gospodarczy wrzesień 2021To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Na rynkach wschodzących podnoszenie stóp procentowych jest faktem od kilku miesięcy, ale FED, który realizuje zadania banku centralnego w USA, wciąż zwleka z tym krokiem i przekazuje komunikat, że zbyt szybkie zacieśnienie polityki monetarnej może być groźniejsze w skutkach dla gospodarki niż ewentualne opóźnienie. Podniesienie stóp procentowych jest jednak nieuniknione. A wszystko ze względu na inflację. Ta konsumencka, w Stanach, drugi miesiąc z rzędu wyniosła 5,4%, co wykracza daleko poza cel inflacyjny, a producencka szacowana jest na 7,8%.

W Polsce nie ustępujemy Stanom Zjednoczonym pod względem poziomu inflacji i w sierpniu również zanotowaliśmy 5,4 procentowy wzrost cen koszyka dóbr konsumenckich (inflacja producencka to już 8,2%). Większość analityków z coraz większą niecierpliwością wygląda pierwszych podwyżek, ale komunikaty płynące z Rady Polityki Pieniężnej nie zapowiadają, by miało to nadejść wkrótce. Pytania o inflacje i stopy procentowe stały się ogólnoświatowym problemem. Co ciekawe jednak, Chiny, największa gospodarka rozwijająca się, planują odwrotne kroki niż reszta świata i chcą obniżać owe, odmienione już przez wszystkie przypadki, stopy procentowe. Oni jednak, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, mają jeszcze z czego obniżać. Warto dodać, że inflacja w sierpniu wyniosła tam jedynie 0.8% r/r., a nastroje panujące w przemyśle ochładzają się od grudnia zeszłego roku.

Prognozy przewidują, że wzrost gospodarczy będzie hamował w nadchodzącym roku, choć jego dynamika powinna być tylko nieznacznie mniejsza. Jeżeli dodamy do tego fakt, że w Chinach oglądamy właśnie dołek impulsu kredytowego, to przejście przez prawą połowę naszego Barometru może przejść dosyć łagodnie. Tym niemniej, inwestorom, którzy aż do tej pory pozostawali mocno zaangażowani w akcje, poddajemy pod rozwagę stopniowe schładzanie swoich portfeli.

F-Trust - barometr gospodarczy wrzesień 2021

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy wrzesień 2021 Barometr gospodarczy – sierpień 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – lipiec 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – czerwiec 2021Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.