EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Barometr gospodarczy sierpień 2021

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

W gospodarce utrzymują się bardzo dobre nastroje. Choć nie są pobijane już kolejne rekordy wartości wskaźnika PMI, to wciąż jego poziomy są ponadprzeciętne. W lipcu natomiast osiągane były rekordowe wskazania amerykańskich indeksów. S&P 500, Dow Jones czy NASDAQ  osiągnęły kilkukrotnie, nienotowane wcześniej, szczyty, co świadczy o sile rynku w USA.

Przewrotnie jednak okazuje się, że najlepsze inwestycyjne okazje pojawiają się w Europie. Widać to w rankingu funduszy, który zdominowany został przez fundusze inwestujące na europejskich rynkach rozwiniętych. Na Starym Kontynencie trwa po pandemiczne odbicie, a kwartalny przyrost PKB w Unii Europejskiej wynoszący 13,7% robi ogromne wrażenie. Planowane są również potężne programy gospodarcze, pozwalające wierzyć, że dobra koniunktura będzie trwać. Solidną pozycją w portfelu są również inwestycje w surowce. Przynoszą one wzrosty zarówno w postaci funduszy skoncentrowanych na spółki wydobywcze oraz tych inwestujących w krajach, których gospodarka opiera się na surowcach. Trzecim wartym uwagi sektorem inwestycyjnym wciąż pozostaje technologia. Wiele spółek zajmujących się działalnością innowacyjną ma solidne podstawy, a ich pomysły w realny sposób zmieniają wygląd współczesnego świata. Łyżką dziegciu pozostaje jednak wysoka inflacja, która nawet w ustach prezesów banków centralnych przestaje być określana jako przejściowa. Jednocześnie podwyżki stóp procentowych, mogące powstrzymać dalszy wzrost cen, w wielu większych gospodarkach wydają się być jak na razie odległą perspektywą. Mimo, że gospodarka zachowuje się dobrze i obecnie nie ma wielu sygnałów zapowiadających zmianę tego trendu, to faktem jest, że jesteśmy w pobliżu szczytu. Doświadczenie historyczne podpowiada, że po tak dużych wzrostach, w niedługim czasie nastąpią korekty. Z tego powodu inwestorzy powinni z ostrożnością podchodzić do zwiększania swoich aktywów w sektorach, które już posiadają, a Ci bardziej wrażliwi na spadki i zadowoleni z wypracowanych tegorocznych zysków mogą zastanowić się nad częściowym ochłodzeniem swoich pozycji.

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – lipiec 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – czerwiec 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – maj 2021Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.