OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Nowa energia w Grupie Caspar

W dniu 15 czerwca 2023 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. dokonało zmian we władzach Spółki. Nowym prezesem Zarządu Caspar Asset Management S.A. została wybrana Hanna Kijanowska, dotychczasowa wiceprezes Zarządu. Do czasu wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego Hanna Kijanowska będzie pełniącą obowiązki prezesa Zarządu.

Hanna Kijanowska jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła najpierw studia z zakresu zarządzania i marketingu, a później prawo. Jest radcą prawnym. W Grupie Caspar pracuje od stycznia 2010 roku, od 2017 roku zasiada w Zarządzie CAM S.A., gdzie nadzoruje działalność operacyjną, a także obszar prawny, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Od 2019 roku Hanna Kijanowska jest wiceprezesem Zarządu oraz członkiem Zarządu odpowiedzialnym za nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w domu maklerskim.

Wiceprezesem Zarządu Caspar Asset Management S.A. został Krzysztof Jeske, który w związku z objęciem tej funkcji odszedł z Zarządu Caspar TFI S.A., spółki zależnej Caspar Asset Management S.A., a także przestał być prezesem F-Trust S.A. Krzysztof Jeske został także powołany warunkowo na stanowisko członka Zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w domu maklerskim.

Doświadczenie na rynku produktów inwestycyjnych Krzysztof Jeske zdobywał przez ponad trzynaście lat pracy w Grupie BZ WBK. Od września 2011 roku jest związany z Grupą Caspar, gdzie przez dwanaście lat był prezesem F-Trust S.A., która w tym czasie stała się jedną z największych na polskim rynku niezależnych firm dystrybuujących produkty inwestycyjne.

Hanna Kijanowska: „Caspar Asset Management S.A. jest jedną z trzech największych na polskim rynku firm zajmujących się inwestowaniem pieniędzy zamożnych i bardzo zamożnych klientów. Rezygnacja Leszka Kasperskiego z funkcji prezesa Zarządu stała się impulsem do wprowadzenia szerszych zmian w organach całej Grupy Caspar, które są też odpowiedzią na nowe wyzwania rynkowe, a przede wszystkim rosnący potencjał oraz ambicje samej Grupy Caspar. Powyższe zmiany wyzwoliły nową energię w całej Grupie i w konsekwencji powinny prowadzić do zwiększenia efektywności działania i jeszcze lepszego zaspokajania potrzeb naszych klientów. Pragnę zwrócić uwagę, że podjęte decyzje świadczą przede wszystkim o dojrzałości nie tylko samych spółek, ale również ich założycieli. Ponadto, zmiany dokonane w Caspar Asset Management S.A. oraz spółkach zależnych opierają się wyłącznie na awansach wewnętrznych, co dobrze świadczy o efektywności naszego działania w ramach programów sukcesji kluczowych stanowisk w Grupie i stabilnej polityce kadrowej”.

Nowy Zarząd Caspar Asset Management S.A. będzie składał się z trzech osób: Hanny Kijanowskiej, p.o. prezesa Zarządu, oraz dwóch wiceprezesów Błażeja Bogdziewicza i Krzysztofa Jeske.

Leszek Kasperski, dotychczasowy prezes Caspar Asset Management S.A. w dniu 16 czerwca br. wejdzie w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Nominacje Hanny Kijanowskiej na prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Jeske na członka zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w domu maklerskim zgodnie z właściwymi przepisami wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W ostatnim czasie dokonano także istotnych zmian w Zarządach pozostałych spółek Grupy Caspar. Do zarządu Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. został powołany Kamil Herudziński.

Kamil Herudziński, który ma odpowiadać w głównej mierze za nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończył studia na kierunku Finanse i rachunkowość, jest posiadaczem wydawanego przez Global Association of Risk Professionals certyfikatu Financial Risk Manager.

Z Grupą Caspar Kamil Herudziński jest związany od 2017 roku i dotychczas pracował jako inspektor ds. ryzyka zarówno w Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jak i w Caspar Asset Management S.A.

Zarząd Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. tworzą obecnie Tomasz Salus, Agata Babecka, Andrzej Miszczuk oraz Kamil Herudziński.

Nominacja Kamila Herudzińskiego na członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w TFI wymaga zgodnie z właściwymi przepisami zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F-Trust S.A. powierzyło funkcję prezesa Zarządu Jakubowi Strysikowi.

Jakub Strysik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa bankowego i bankowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia Executive MBA, realizowane w INE PAN. Wykonuje zawód radcy prawnego.

Z Grupą Caspar jest związany od lipca 2013 roku, a od 2020 roku zasiada w Zarządzie F-Trust S.A.

W skład dwuosobowego Zarządu F-Trust S.A. weszła również Anna Švarcová, która będzie pełniła w Spółce funkcję wiceprezesa Zarządu.

.

Anna Švarcová jest absolwentką śląskich uczelni oraz studiów MBA. Od 2009 roku związana z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Korporacyjne doświadczenie rozpoczęła w PricewaterhouseCoopers, a później była związana z czeskimi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (Generali Investments, Conseq Investiční společnost), wprowadzając je i zarządzając ich rozwojem na polskim rynku. W F-Trust S.A. pracuje od 2017 roku, a od 2020 roku zasiada w Zarządzie F-Trust S.A.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej F-Trust S.A. został Krzysztof Jeske.

Zobacz także:

Notowania funduszy

Notowania
funduszy

więcej >
Inwestuj online z pomocą Platformy Funduszy F-Trust

Platforma
Funduszy

więcej >
Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca

Raport
miesięczny

więcej >
Facebook F-Trust

Facebook

więcej >