EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– styczeń 2014

Fundusze sektorowe to jest to!

W styczniu zdecydowaliśmy się nie wprowadzać zmian w modelach. Sytuacja rynkowa nie jest łatwa, rynki cechują się dużą zmiennością. Pozostajemy jednak optymistami, przede wszystkim wierzymy, że dobra dywersyfikacja pomoże czerpać nam ze wzrostów na giełdach z całego świata.

Jesteśmy zadowoleni zwłaszcza z modelu specjalistycznego, nie ograniczonego żadnymi limitami inwestycyjnymi. Pozwoliło nam to zainwestować w Franklin Biotechnology Discovery Fund, jeden z najciekawszych funduszy na rynku oraz podobny, BlackRock World Healthscience Fund. Oba znalazły się w modelu już na samym początku jego istnienia. Fundusze sektorowe to rozwiązanie idealnie wpisujące się w idee modelu specjalistycznego. Dzięki nim inwestor może znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie.

Michał Górczewski, analityk F-Trust


Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

W modelu defensywnym nie przeprowadzamy zmian. Obecna struktura wydaje się optymalna, mamy niewielki udział instrumentów rynku pieniężnego oraz mniej więcej po równo obligacji skarbowych i korporacyjnych. Co ważne model wydaje się dobrze zdywersyfikowany pod kątem jakości długu i geograficznym.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w styczniuNowy udział %
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 2 10% Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środków bez zmian 10%
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD) 4 20% Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego świata bez zmian 20%
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 20% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym bez zmian 20%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) 4 22% Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego świata bez zmian 22%
Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1) 4 20% Fundusz globalnego długu o dobrej jakości bez zmian 20%
UniObligacje Nowa Europa 4  8% Fundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w rejonie Środkowo-Wschodniej Europy bez zmian 8%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:

W dalszym ciągu utrzymujemy pozycje w akcjach tureckich. Na tamtejszym rynku miała miejsce spora przecena, która nie wiadomo jak długo jeszcze potrwa. Nasz udział to 10%. Nie chcemy realizować straty, wolimy przeczekać okres niepokoju politycznego. Reszta portfela to mocno dywersyfikacja, znajdują się tutaj Stany Zjednoczone, Azja, Japonia oraz Polska.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w styczniuNowy udział %
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 25% Fundusz mieszany globalny z zabezpieczonym ryzykiem walutowym bez zmian 25%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) 7 15% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 15%
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 5 20% Fundusz selektywny akcyjny akcji polskich bez zmian 20%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 5 15% Fundusz inwestujący w akcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zabezpieczający ryzko wahań poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeks bez zmian 15%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) 4 5% Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środków bez zmian 5%
Caspar Akcji Tureckich 6  10% Fundusz akcyjny aktywnie zarządzany selektywny rynku tureckiego bez zmian 10%
UniObligacje Nowa Europa 4  5% Fundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w rejonie Środkowo-Wschodniej Europy bez zmian 5%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6  5% Fundusz akcyjny aktywnie zarządzany selektywny rynku tureckiego bez zmian 5%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:

Model ucierpiał w wyniku wydarzeń w Turcji. Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy to subfundusz, który posiada ekspozycję na ten rynek. Podobnie jak w przypadku modelu zrównoważonego nie chcemy wychodzić ze stratą, preferujemy przeczekać okres politycznej burzy. Pozostajemy również w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej, Azji i Japonii.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w styczniuNowy udział %
Templeton Global N (acc) (USD) 5 25% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym bez zmian 25%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 24% Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem “azjatyckich tygrysów” bez zmian 24%
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 5 25% Fundusz inwestujący w akcje dobrej jakości w Europe Środkowo-Wschodniej bez zmian 25%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 26% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 26%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:

W modelu specjalistycznym nie widzimy potrzeby zmian. Mamy tutaj dobrą dywersyfikacje i jednocześnie ekspozycje na interesujące fundusze sektorowe. Przeważają USA i Europa Zachodnia.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w styczniuNowy udział %
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) 7 18% Fundusz inwestujący w akcje firm biotechnologicznych bez zmian 18%
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) 7 20% Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowia bez zmian 20%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 20%
BlackRock GF World Technology 7 10% Fundusz spółek technologicznych z całego świata bez zmian 10%
Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR) 6  25% Fundusz małych spółek o potencjale wzrostu z krajów Statej Europy (zwłaszcza Wielkiej Brytanii) bez zmian 25%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6  7% Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu. bez zmian 7%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.