EKSPERT



BEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZE



USŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– październik 2015

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY – PAŹDZIERNIK 2015

Ostatni okres przedstawiał mieszany, ale jednak dość pozytywny obraz, który był po części pokłosiem obaw o stan chińskiej gospodarki i permanentnie nieudające się próby wskrzeszenia inflacji. Z drugiej strony dostrzegamy poprawę danych makroekonomicznych w Europie. Z kolei w Polsce sytuacja wciąż wygląda dobrze, ale to nerwowość wywołana polityką steruje obrazem giełdy w Warszawie. Patrząc przez pryzmat indeksów giełdowych, praktycznie wszystykie istotne rynki w Azji okres ostatnich 30 dni zaliczyły do udanych. Liderem wzrosrów była giełda w Szanghaju, która dość dynamicznie odrabiała spadki z sierpnia. Niewiele gorszy okazał się rynek japoński, czy chociażby ten w Hong-Kongu. W Europie główne rynki również nie rozczarowały, sumiennie, ale jednak mniej spektakularnie, odrabiając straty z okresu letniej przeceny. USA ponownie okazała się bezpieczną przystanią, oferując mniejszą zmienność niż pozostałe rynki, a jednocześnie stwarzając okazję do zarobku. Im bliżej końca roku, tym większe oczekiwania co do dobrego zachowania rynku. Czy to możliwe? Spadki, z którmi mieliśmy do czynienia w sierpniu i wrześnu br. powodują, że ceny wielu aktywów stały się ponownie atrakcyjne, zaś ryzyko podwyżki stóp procetnowych przez FED jeszcze w tym roku zdaje się minimalizować.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

PAŹDZIERNIK 20151 miesiąc*od początku**
MODEL SPECJALISTYCZNY +3,78% +41,09%
Benchmark brak brak
MODEL AKCYJNY +3,06% +31,87%
Benchmark +0,23% +1,90%
MODEL ZRÓWNOWAŻONY +2,77% +19,15%
Benchmark +0,43% +1,19%
MODEL KONSERWATYWNY +1,28% +8,49%
Benchmark +0,36% +10,15%

*20 września 2015 – 20 października 2015; **wrzesień 2013 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NASZYCH MODELI

Model specjalistyczny:

wykres model specjalistyczny f-trustPrzebieg inwestycji “model specjalistyczny”.

Komentarz:
W modelu specjalistycznym nie decydujemy się na przeprowadzanie zmian. Struktura jest dośc mocno skonsolidowana, cztery pozycje mają dużą wagę. Największe przeważenie to Europa, spółki finansowe, Japonia oraz spółki technologiczne. Wśród małych pozycji podtrzymujemy udział Indii oraz funduszu skupiającego się na wydobyciu i obróbce złota.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 18% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 18%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 21% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie bez zmian 21%
Franklin Technology Fund A Acc (USD) 6 16% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskim bez zmian 16%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 26% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej bez zmian 26%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6 11% Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwoju bez zmian 11%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) 6 4% Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera bez zmian 4%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) 6 4% Fundusz spółek powiązanych z wydobyciem i przerobem złota bez zmian 4%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji “model akcyjny”.

Komentarz:
W październiku w modelu akcyjnym dokonujemy niewielkich zmian. Kluczowa dotyczy akcji japońskich, gdzie fundusz inwestujący na szerokim rynku zastępujemy funduszem skupiającym się na akcjach firm o małej i średniej kapitalizacji. Zmianie ulega również waluta. Dotychczasowe rozwiązanie było rozliczane w amerykańskim dolarze, po zmianie będzie to euro. Wydaje się, że wyniki funduszu mogą zyskiwać więcej na parze walutowej JPY/EUR. Likwidujemy również fundusz rynków frontier. Chcemy nieco skonsolidować portfel i uzyskane środki także lokujemy w Japonii.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD) 6 15% Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów minus 15% 0%
Franklin Technology Fund A Acc (USD) 6 18% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskim bez zmian 18%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 24% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej bez zmian 24%
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN) 6 3% Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwoju. minus 3% 0%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6 18% Subfundusz akcji polskich spółek o małej i średniej kapitalizacji bez zmian 18%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 10% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie bez zmian 10%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) 6 6% Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera. bez zmian 6%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) 6 6% Fundusz spółek powiązanych z wydobyciem i przerobem złota bez zmian 6%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR) 7 0% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich. plus 18% 18%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

wykres model zrównoważony f-trustPrzebieg inwestycji “model zrównoważony”.

Komentarz:
W modelu zrównoważonym dokonujemy analogicznych zmian, jak w defensywnym. W części dłużnej redukujemy ryzyko zmieniając UniObligacje Aktywny na UniKorona Pieniężny. Cześć akcyjna jest spójna i odzwierciedla inwestycje w modelu akcyjnym. Największą pozycją pozostaje fundusz akcji europejskich. To właśnie na Starym Kontynencie dostrzegliśmy potencjał i sporą poprawę w danych makroekonomicznych.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Aktywny 3 26% Subundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany, o zmienny duration minus 26% 0%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 26% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej bez zmian 26%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 5 16% Subfundusz inwestujący w spółki o mniejsze i średniej kapitalizacji na rynku polskim bez zmian 16%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR) 7 15% Fundusz akcji małych spółek japońskich bez zmian 15%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 8% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie. bez zmian 8%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) 6 9% Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera. bez zmian 9%
UniKorona Pieniężny 2 38% Subfundusz skupiający się na inwestycjach w instumenty pieniężne i dług o krótkim okresie zapadalności plus 26% 26%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model konserwatywny:

wykres model konserwatywny f-trustPrzebieg inwestycji “model konserwatyny”.

Komentarz:
W pazdzierniku delikatnie zredukowaliśmy ryzyko. Z aktywnie zarządzanego subfunduszu polskiego dłużnego przenosimy się na rozwiązanie o charakterze funduszu pieniężnego. Wprawdzie UniKorona Pieniężny również w dużej mierze lokuje aktywa w obligacje skarbowe, ale jednak część z nich jest zmiennokuponowa, co ogranicza ryzyko. Również papiery komercyjne, które mogą znależć się portfelu są zmiennokuponowe. W podjęciu tej decyzji pomocny okazał się istotny spadek rentowności 10-letnich polskich obligacji skarbowych do najniższych poziomów od maja 2015 roku.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Aktywny 3 38% Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny duration minus 38% 0%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) 6 24% Fundusz obligacji z krajów rynków rozwijających się. bez zmian 24%
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A (hedged PLN) 4 38% Fundusz dłużny globalny, skupiający się na amerykańskich instrumentach dłużnych. bez zmian 38%
UniKorona Pieniężny 2 38% Subfundusz skupiający się na inwestycjach w instumenty pieniężne i dług o krótkim okresie zapadalności plus 38% 38%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.