EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– październik 2014

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Naszym celem jest przedstawienie Państwu hipotetycznych modeli inwestycyjnych odnoszących się do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Każdy z czterech modeli (“defensywny”, “zrównoważony”, “akcyjny”, “specjalistyczny”) stanowi zobrazowanie hipotetycznego sposobu dobierania produktów, w zależności od poziomu akceptowalnego ryzyka. Każdy z modeli został skonstruowany wyłącznie w oparciu o produkty inwestycyjne dostępne w F-Trust. Produkty zamieszczone w ramach poszczególnych modeli stanowią jedynie wąski wycinek z bogatej oferty funduszy znajdujących się w ofercie F-Trust.

Przedstawione modele nie stanowią oferty lub propozycji inwestowania, nie mogą być także podstawą do podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Pełnią one bowiem funkcję edukacyjną i informacyjną. Skład poszczególnych modeli może ulec zmianie.

KOMENTARZ OGÓLNY

Miesiąc minął pod znakiem dużej niepewności. Inwestorzy zaczęli zdaje się dostrzegać cały szereg ryzyk, o któych się tak głośno wcześnie nie mówiło. Co prawda w dalszym ciągu tematem numer jeden pozostaje podwyżka stóp procentowych w USA, choć wielu mówi, że nie nastąpi to dopiero w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Nienależy jednakże bagatelizować kwestii Państwa Islamskiego, Ebolii i ciągłego napięcia na granicy rosyjsko ukrainskiej. Czy w tej perspektywie możemy liczyć na wzrosty. Taką mamy nadzieję. Obecna korekta cofnęła wyceny, co niektórych spółek już o kilka miesiecy wstecz i być może ponownie będą jawić się jako atrakcyjne dla inwestorów. Pewnym zmartwieniem, może być taniejąca dość mocno ropa, aczkolwiek, długofalowo, nie powinien być to czynnik, któy nie pozwoli rynkowi rosnąć. W Strefie Euro zapewne będziemy mieli do czynienia z długofalowym programem luzowania ilościowego, co spowoduje, iż stopy ECB powinny utrzymać się na niskim poziomie.

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

Struktura modelu defensywnego zdaje się sprawdzać i nie jesteśmy skorzy do dokonywania drastycznych zmian. Model w zasadzie można podzielić na dwie części, globalną i regionalną Europy Środkowo-Wschodniej. Korygujemy jedynie udział procentowy poszczególnych rozwiązań, zmniejsząc udział tzw. Nowej Europy na korzyść polskich obligacji skarbowych. Nie wykluczamy dalszych obniżek stóp procentowych i mamy nadzieję, że może to dać szansę do zarobku.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 34% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym bez zmian 34%
UniObligacje Nowa Europa 4 41% Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniej minus 8% 33%
UniObligacje Aktywny 4 25% Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny duration plus 9% 33%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:

Po trudnym miesiącu na większości rynków, decydujemy się na likwidacje jednej z pozycji azjatycko australisjkich i wykorzystanie zgromadzonych tam środków alokując połowę z nich w fundusz polskich obligacji skarbowych i po 1/4 w Japonii oraz rozwiązaniu skupiającym się w 100% na akcjach Azji, głównie Chin i jej Południowo-Wschodniej części.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) 7 15% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich plus 5% 20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 30% Fundusz inwestuje w Azji, w  krajach o dużym potencjale wzrostu plus 5% 35%
UniObligacje Nowa Europa 4 15% Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniej bez zmian 15%
BlackRock GF Asia Pacific Equity Income A2 (USD) 6 20% Fundusz wyszukuje okazji do inwestycji w regionie Azji i Pacyfiku minus 20% 0%
UniObligacje Aktywny 4 20% Subundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany, o zmienny duration plus 10% 30%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:

Redukujemy pozycję globalną idąc w kierunku rozwiązań bardziej specjalistycznych. Nadal pozostawiamy istotną część modelu w Azji i Japonii, co powoduje, iż jesteśmy narażeni na sporą zmienność, ale jednocześnie dostrzegamy potencjał długofalowy w tych właśnie rynkach.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Templeton Global N (acc) (USD) 5 20% Fundusz globalnie zdywersyfikowany, inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym minus 20% 0%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 29% Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem “azjatyckich tygrysów” bez zmian 29%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 26% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 26%
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD) 6 10% Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów. bez zmian 10%
Franklin Technology Fund 6 15% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskim. plus 5% 20%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 0% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie. plus 15% 15%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:

W najodważniejszym z modeli decydujemy się na wzięcie zysku z fudnuszu frontier markets. Obawiamy się nieco, o relatywnie niską płynność na tych rynkach w perspektywie dłużej trwającej korekty. Uzyskane środki lokujemy w fundusz spółek finansowych licząc na lepsze wyniki banków w 3 kwartale.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) 7 15% Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowia bez zmian 15%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 25% Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu. bez zmian 25%
Franklin European Dividend Fund N(acc)PLN-H1 5 20% Fundusz dużych spółek z krajów Europy Zachodniej bez zmian 20%
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged (PLN) 7 20% Fundusz skupiający się na inwestycjach na rynkach w bardzo wczesniej fazie rozwoju.  minus 20% 0%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 0% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie. plus 20% 20%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.