EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– maj 2014

Dopasowujemy się do wstrząsów politycznych, które targają gospodarką i przygotowujemy na trudniejszy okres.

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

W tym miesiącu ponownie zwiększyliśmy udział regionalnego długu. Zachęcił nas do tego ponowny spadek rentowności i perspektywa poziomu stóp procentowych, na które istotny wpływ winien mieć m.in. konflikt rosyjsko-ukraiński. Drugi zabieg to konsolidacja inwestycji. Oba fundusze FTI są do siebie dość podobne, niemniej wiążemy z nimi różne nadzieje.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w majuNowy udział %
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD) 4 20% Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego świata bez zmian 20%
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 10% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym plus 10% 20%
Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1) 4 20% Fundusz globalnego długu o dobrej jakości minus 20% 0%
UniObligacje Nowa Europa 4  18% Fundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w rejonie Środkowo-Wschodniej Europy plus 10% 28%
Schroder ISF Global Convertible Bond Acc A (USD) 5 12% Fundusz inwestuje w obilgacje zamienne z całego świata bez zmian 12%
UniKorona Pieniężny 2 20% Fundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne zarówno korporacyjne jak i skarbowe bez zmian 20%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:

W modelu zrównoważonym nie przeprowadzamy zmian. Obecna struktura odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom w zakresie stopy zwrotu. Czujnie obserwujemy wszystkie pozycje w modelu i mamy co do nich konkretne oczekiwania – jeśli ich nie spełnią, wówczas dokonamy roszad.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w majuNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) 7 15% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 15%
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 5 20% Fundusz selektywny akcyjny akcji polskich bez zmian 20%
Caspar Akcji Tureckich 6 15% Fundusz akcyjny aktywnie zarządzany selektywny rynku tureckiego bez zmian 15%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 5% Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu bez zmian 5%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD) 6 10% Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym z Wielkiej Brytanii bez zmian 10%
Schroder ISF Global Convertible Bond Acc A (USD) 5 15% Fundusz inwestuje w obilgacje zamienne z całego świata bez zmian 15%
UniKorona Pieniężny 2 20% Fundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne zarówno korporacyjne jak i skarbowe bez zmian 20%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:

Nieznacznie redukujemy pozycję globalną w celu zwiększenia aktywów w relatywnie niedrogim, a atrakcyjnym rynku Azji Południowo-Wschodniej. Tamtejsze rynki nie pozwoliły zarobić w pierwszej połowie 2014 r. Jak będzie wyglądała sytuacja w ostatnich szcześciu miesiącach tego roku, pokaże czas.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w majuNowy udział %
Templeton Global N (acc) (USD) 5 25% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym minus 5% 20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 24% Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem “azjatyckich tygrysów” plus 5% 29%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 26% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 26%
Caspar Akcji Polskich 5 10% Subfundusz selektywny akcyjny akcji polskich bez zmian 10%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD) 6 15% Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym z Wielkiej Brytanii bez zmian 15%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:

Powrót do przecenione już biotechnologii może wydawać się nieco ryzykowny. Plusem jest to, że udało nam się wziąć zyski w odpowiednim czasie i możemy teraz spróbować ponownie zarobić na owych spółkach. Zmniejszamy przeważoną nieco pozycję na akcjach małych i średnich spółek z Europy Zachodniej.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w majuNowy udział %
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) 7 0% Fundusz inwestujący w akcje firm biotechnologicznych plus 5% 5%
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) 7 20% Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowia minus 5% 15%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 20%
Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR) 6  25% Fundusz małych spółek o potencjale wzrostu z krajów Statej Europy (zwłaszcza Wielkiej Brytanii) minus 5% 20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6  7% Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu. plus 13% 20%
Caspar Akcji Polskich 5 10% Subfundusz selektywny akcyjny akcji polskich bez zmian 10%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) 6 10% Fudnusz inwestujący w spółki z branży wydobycia i przetwórstwa metali szklachetnych bez zmian 10%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.