EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze”
– luty 2016

Zgodnie z informacją z 22 stycznia bieżącego roku, od lutego będziemy dokonywać zmian w modelach w pierwszy piątek każdego miesiąca. Zgodnie z sugestiami naszych czytelników, będą oni mogli prześledzić zmiany dokonane w modelach, a już niewiele ponad tydzień później przeanalizować ich przyczyny dzięki Raportowi F-Trust. Od stycznia bieżącego roku nie publikujemy informacji dotyczących modelu zrównoważonego.

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY – LUTY 2016

Przez ostatnie kilka miesięcy utrzymywaliśmy dość stabilną strukturę portfela, zmiany były raczej kosmetyczne. W lutym zdecydowaliśmy się na poważne przetasowanie w modelu specjalistycznym, ograniczając liczbę pozycji, akceptując podwyższone ryzyko i skupiając się na rozwiązaniach sektorowych, które do tej pory przede wszystkim straszyły inwestorów. Taki ruch związany jest głównie z mocno zmienną ceną ropy, która jest dobrym wskaźnikiem dla zachowania cen innych surowców, a także – jak pokazują w ostatnich tygodniach rynki – głównym prowodyrem zmian cen akcji. Towarzysząca nam w ostatnim okresie ponadprzeciętna zmienność utrudnia podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Widać jednak, że inwestorzy nie są skorzy do wychodzenia ze swoich inwestycji ze stratą i wydaje się, że wolą obecne zawirowania przeczekać na wcześniej obranych pozycjach. Zmiany w modelu defensywnym nie były duże. Częściowa zmiana alokacji z funduszu pieniężnego na fundusz obligacyjny ma przede wszystkim za zadanie zwiększyć rentowność portfela. Jednocześnie wzrost czułości na zmiany stóp procentowych nie wydaje się istotny, bowiem jakakolwiek zmiana w polityce RPP nie wydaje się realna, przynajmniej do czasu dokonania poważnych zmian personalnych w składzie Rady, włączając w to jej prezesa, Marka Belkę, którego mandat wygasa w czerwcu 2016 roku.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

LUTY 20161 miesiąc*od początku**
MODEL SPECJALISTYCZNY-4,40%+36,61%
Benchmarkbrakbrak
MODEL AKCYJNY-4,62%+26,91%
Benchmark-4,44%-11,06%
MODEL DEFENSYWNY-2,38%+4,40%
Benchmark+0,39%+11,63%

*3 stycznia 2016 – 3 lutego 2016; **wrzesień 2013 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NASZYCH MODELI

Model specjalistyczny:

wykres model specjalistyczny f-trustPrzebieg inwestycji „model specjalistyczny”.

Komentarz:
Największe od dawna zmiany zachodzą w modelu specjalistycznym. Od początku założeniem tego modelu było alokowanie środków w kierunkach mniej popularnych, dość ryzykownych, ale jednocześnie charakteryzujących się wysokim potencjałem zysku. W tym miesiącu wymianie podlega aż 43% aktywów. Podejmujemy ryzykowny krok i zamykamy subfundusz akcji polskich małych i średnich spółek, fundusz technologiczny, fundusz finansowy i fundusz regionu chińskiego. Uzyskane środki alokujemy jedynie w dwóch, bardzo agresywnych rozwiązaniach, tzn. w funduszach z branży energetycznej i rolno-żywnościowej. Tak istotne zmniejszenie dywersyfikacji podnosi oczywiście ryzyko dla naszego modelu, ale z drugiej strony podwyższa szansę na spektakularne wzrosty.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)626%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejbez zmian26%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)720%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian20%
Franklin Technology Fund A Acc (USD)610%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansowanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskimminus 10%0%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)69%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskieminus 9%0%
Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD)79%Fundusz akcyjny spółek z Chin, Hongkongu i Tajwanu.minus 9%0%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)65%Fundusz spółek powiązanych z wydobyciem i przerobem złotabez zmian5%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)66%Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managerabez zmian6%
Noble Akcji Małych i Średnich Spółek 515%Fundusz akcji polskich małych i średnich spółekminus 15%0%
BlackRock GF World Energy A2 (USD)60%Fundusz skupiający się na inwestycjach w spółki z sektora ropy naftowej.plus 22%22%
BlackRock World Agriculture A2 (USD)60%Fundusz inwestujący w spółki powiązane z rolnictwem i produkcją żywności.plus 21%21%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji „model akcyjny”.

Komentarz:
W modelu akcyjnym nie przeprowadzamy zmian. W tej chwili model jest bardzo mocno zdywersyfikowany, co powinno pomóc przetrwać obecne zawirowania rynkowe. Nadal największą pozycję stanowi fundusz akcji europejskich, gdzie ulokowano niemal 1/4 portfela. Po mniej więcej 1/5 portfela stanowią fundusz technologiczny oraz fundusz akcji małych i średnich spółek japońskich.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)624%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejbez zmian24%
Franklin Technology Fund A Acc (USD)619%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansowanych technologii, głównie na rynku amerykańskimbez zmian19%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR)719%Fundusz akcyjny małych spółek japońskich.bez zmian19%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)66%Fundusz spółek powiązanych z wydobyciem i przerobem złotabez zmian6%
Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD)78%Fundusz akcyjny spółek z Chin, Hongkongu i Tajwanu.bez zmian8%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)67%Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera.bez zmian7%
Noble Akcji Małych i Średnich Spółek 517%Fundusz akcji polskich małych i średnich spółekbez zmian17%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model defensywny:

wykres model defensywny f-trustPrzebieg inwestycji „model defensywny”.

Komentarz:
W tym miesiącu zdecydowaliśmy się na nieco bardziej ofensywne przetasowanie. Redukujemy udział pozycji w PLN, zwiększamy zdecydowanie udział USD. Ostatnia zmiana ratingu Polski w dalszym ciągu stwarza możliwość wzrostu dolara do złotego. Polskie obligacje po ostatniej decyzji S&P zanotowały wzrost poziomu rentowności, a co za tym idzie mogą zyskać na atrakcyjności w oczach inwestorów.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniKorona Pieniężny239%Subfundusz skupiający się na inwestycjach w instumenty pieniężne i dług o krótkim okresie zapadalnościminus 19%20%
UniKorona Obligacje311%Fundusz polskich obligacji skarbowych.plus 19%30%
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (USD)439%Fundusz globalny, skupiający się na amerykańskich instrumentach dłużnych.bez zmian39%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD)611%Fundusz obligacji z krajów rynków rozwijających się.bez zmian11%
     Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.