EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze”
– luty 2014

Spore zmiany

Styczeń był nerwowym miesiącem. Najbardziej odczuły to rynki wschodzące, wśród nich Turcja. Był to więc trudny okres dla takich pozycji, jak UniObligacje Nowa Europa i Caspar Akcji Tureckich.

W Modelu Defensywnym staramy się utrzymać bezpieczeństwo środków, temu właśnie będzie służyła nowa pozycja – UniLokata. Liczymy na to, że pozwoli to nam przeczekać zawirowania związane ze zmiennością rentowności długu oraz wahaniem kursów walut.

W wypadku Modelu Zrównoważonego, redukujemy ryzyko, zwiększamy dywersyfikację i, miejmy nadzieję, podnosimy potencjał wzrostu. Schroder ISF European Smaller Companies daje nam szansę zostania beneficjentem wzrostów w krajach takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, czy Francja.

Model Akcyjny to redukcja przeważonej nieco pozycji w regionie Środkowo-Wschodniej Europy i – poprzez Caspar Akcji Polskich – większe skupienie na rynku polskim. Dodatkowo, resztę środków uzyskanych z umorzenia Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy lokujemy – poprzez fundusz Schroder ISF European Smaller Companies – w małych dynamicznych spółkach ze sporym potencjałem z Europy Zachodniej.

W Modelu Specjalistycznym, pozbywamy się rozczarowującej technologii i sprzedajemy BR GF World Technology, a w to miejsce dajemy szanse firmom z Polski, inwestując w Caspar Akcji Polskich. W ten sposób spada udział Stanów Zjednoczonych, a pojawia się rynek z Europy Środkowej.

 

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

W modelu pojawią się nowa pozycja, a mianowicie UniLokata. Jest to produkt, którego nadrzędną cechą jest bezpieczeństwo inwestycji. Subfundusz ten skupia się na krótkoterminowych papierach dłużnych i instrumentach rynku pieniężnego. Środki pochodzą z umorzenia Templeton Global Total Return A(acc) (PLN-H1).

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w lutymNowy udział %
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)210%Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środkówbez zmian10%
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD)420%Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego światabez zmian20%
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1)320%Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowymminus 10%10%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)422%Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego światabez zmian22%
Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1)420%Fundusz globalnego długu o dobrej jakościbez zmian20%
UniObligacje Nowa Europa4 8%Fundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w rejonie Środkowo-Wschodniej Europybez zmian8%
UniLokata10%Subfundusz skupia się na krótkoterminowych papierach dłużnych, głównie skarbowych oraz instrumentach rynku pieniężnegoplus 10%10%
     Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:

W modelu brakowało nam Europy Zachodniej, na którą mocno obecnie liczmy. Środki na kupno pochodzą z likwidacji UniObligacji Nowa Europa oraz redukcji pozycji w Skarbiec Market Neutral. Dzięki temu mocniej wychodzimy poza region Europy Środkowo-Wschodniej, co zwiększa poziom dywersyfikacji modelu.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w lutymNowy udział %
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1)325%Fundusz mieszany globalny z zabezpieczonym ryzykiem walutowymbez zmian25%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)715%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian15%
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO)520%Fundusz selektywny akcyjny akcji polskichbez zmian20%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)515%Fundusz inwestujący w akcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zabezpieczający ryzko wahań poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeksminus 5%10%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)45%Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środkówbez zmian5%
Caspar Akcji Tureckich610%Fundusz akcyjny aktywnie zarządzany selektywny rynku tureckiegobez zmian10%
UniObligacje Nowa Europa45%Fundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w rejonie Środkowo-Wschodniej Europyminus 5%0%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)65%Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym z Wielkiej Brytaniibez zmian5%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD)60%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu.plus 10%10%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:

Zmieniamy region. Przenosimy środki z Europy Środkowo-Wschodniej do Europy Zachodniej. 15% środków z umorzenia w Caspar Akcji Środkow-Wschodniej Europy zostaje przeniesione do Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD), zaś reszta, czyli 10% ulokowane w Polsce, a dokładniej w Caspar Akcji Polskich. Chcemy po części pozostac w Środkowo Wschodniej Europie, ale bezpieczniej czujemy się na naszym rynku.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w lutymNowy udział %
Templeton Global N (acc) (USD)525%Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowymbez zmian25%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)624%Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem „azjatyckich tygrysów”bez zmian24%
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO)525%Fundusz inwestujący w akcje dobrej jakości w Europe Środkowo-Wschodniejminus 25%0%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)726%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian26%
Caspar Akcji Polskich50%Subfundusz selektywny akcyjny akcji polskichplus 10%10%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD)60%Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym z Wielkiej Brytaniiplus 15%15%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:

Rozczarowująco w naszym portfelu zachowała się technologia. Tymczasowo decydujemy się zrezygnować z tego rozwiązania, a w zwolnione miejsce dobieramy Caspar Akcji Polskich. Polski rynek był przeciętny w styczniu, luty również nie rozpoczął się rewelacynie. Mamy nadzieję na poprawkę i wykorzystanie potencjału wzrostu.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w lutymNowy udział %
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) 718%Fundusz inwestujący w akcje firm biotechnologicznychbez zmian18%
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD)720%Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowiabez zmian20%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)720%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian20%
BlackRock GF World Technology710%Fundusz spółek technologicznych z całego świataminus 10%0%
Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR)6 25%Fundusz małych spółek o potencjale wzrostu z krajów Statej Europy (zwłaszcza Wielkiej Brytanii)bez zmian25%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)6 7%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu.bez zmian7%
Caspar Akcji Polskich50%Subfundusz selektywny akcyjny akcji polskichplus 10%10%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.