EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze” – lipiec 2019

F-Trust - portfele modeloweOstatni etap naszego miesięcznego cyklu analitycznego – 7 portfeli modelowych o różnym poziomie ryzyka, które pomogą odnaleźć się w naszej szerokiej ofercie – ponad 1000 funduszy polskich TFI oraz zagranicznych firm zarządzających. Prowadzone są od września 2013 roku, raz w miesiącu nanosimy w nich zmiany. Stanowią odzwierciedlenie i syntezę pracy analitycznej F-trust w modelu top-down. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – LIPIEC 2019

Ostatnie tygodnie nie obfitują jakoś w wielce dynamiczne zmiany wycen. Najlepiej widać to chyba po notowaniach dolara. Powszechne przekonanie o jego przewartościowaniu nie przeradzają się w osłabienie.

Dane płynące z USA częściej pokazują siłę gospodarki i w efekcie skala oczekiwanej obniżki stóp procentowych spada z 50 do 25 punktów bazowych. Pytanie względem jakiej waluty dolar miałby być słabszy, skoro dane gospodarcze w Europie dalej negatywnie zaskakują (PMI dla niemieckiego przemysłu na poziomie 43,1 pkt.), a bank centralny zapowiada jeszcze bardziej luźną politykę monetarną. Niemniej jednak dolar pozostaje na naszym radarze. Miara jego zmienności notuje rekordowo niskie poziomy, co historycznie poprzedzało ważne ruchy cenowe, które mogą stać się tzw. game changer dla wycen aktywów finansowych. W wyczekiwaniu na dołek cyklu gospodarczego utrzymujemy defensywną strukturę w naszym portfelu specjalistycznym. Dywersyfikacja pod względem klas funduszy oraz sektorów pozwoliła osiągnąć przyzwoite wyniki w ostatnich miesiącach. Doskonale zachowały się fundusze dłużne oraz ten oparty o spółki wydobywcze złota.

KOMENTARZE DO NASZYCH MODELI:

Model specjalistyczny:

Komentarz:
Portfel specjalistyczny zanotował swoją rekordową wycenę. Wynik roczny to 4,83, a od początku roku do 19 lipca – 9,45% . W ostatnim miesiącu wszystkie pozycje dołożyły się do wyniku, a najwięcej, bo aż o ponad 18%, wzrósł fundusz oparty o spółki wydobywające złoto. Korzystamy z tych zwyżek i miesiąc po miesiącu zmniejszamy udział tej pozycji w portfelu, a powiększamy pozycje na wschodzących rynkach azjatyckich. Struktura portfela w ujęciu fundusze dłużne vs akcyjne pozostaje bez mian.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Model akcyjny:

Komentarz:
W portfelu brakuje nam jeszcze trochę by zanotować rekordowe odczyty, ale roczna stopa wynosi już ponad 3%, a od początku roku 15,84% (na dzień 19 lipca). W ciągu ostatniego miesiąca wszystkie pozycje zanotowały dodatnie stopy zwrotu, a sam portfel wzrósł aż o 4.36%. Robimy ten sam ruch co w ostatnich miesiącach. Realizujemy częściowo zysk (wzrost o 18% w ciągu miesiąca) na pozycji opartej o spółki wydobywcze i budujemy pozycje na małych i średnich spółkach w Polsce.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Model defensywny:

Komentarz:
Roczna stopa zwrotu na dzień 19 lipca wynosi 2,65%, a od początku roku niemal 2%. Większość wzrostu przypada na ostatnie trzy miesiące, podczas których korzystaliśmy z globalnego rajdu na długu skarbowym. W tym miesiącu zmieniamy jedynie tylko fundusz o niskim duration na inny. Struktura portfela pozostaje bez zmian.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna
Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.