EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– kwiecień 2015

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY

Marzec minął pod znakiem wzrostów napędzonych przez działania Europejskiego Banku Centralnego. Naturalnie największymi beneficjentami stały się giełdy europejskie, zwłaszcza te o relatywnie zdrowej gospodarce, jak np. Niemcy. Kulą u nogi i przeszkodą do jeszcze większych wzrostów jest Grecja i problem z jej zadłużeniem. Z czysto gospodarczego punktu widzenia jej wyjście ze strefy euro nie powinno być specjalnie groźne, ale stworzyłoby to precedens, który mógłby stanowić realne zagrożenie dla integralności unii walutowej. Z Chin płynęły mieszane dane, ale jednocześnie wydaje się potwierdzać determinacja rządu gotowego skorzystać z mniej standardowych sposobów na ożywienie gospodarki.Indeksy amerykańskie w dalszym ciągu notowały wysokie poziomy, ale znajdowało to uzasadnienie w zdrowej gospodarce, która jak się wydaje już na dobre weszła na drogę stabilnego i solidnego rozwoju.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

KWIECIEŃ 20151 miesiąc*od początku**
MODEL KONSERWATYWNY -0,23% +11,84%
Benchmark +0,39% +7,68%
MODEL ZRÓWNOWAŻONY +0,57% +24,15%
Benchmark +0,54% +7,44%
MODEL AKCYJNY +1,39% +39,59%
Benchmark +0,19% +10,26%
MODEL SPCJALISTYCZNY -0,92% +48,25%
Benchmark brak brak

*20 marca 2015 -20 kwietnia 2015; **wrzesień 2013 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NASZYCH MODELI

Model konserwatywny:

wykres model konserwatywny f-trustPrzebieg inwestycji “model konserwatyny”.

Komentarz:
Po zmianach dokonanych w marcu, nie decydujemy się na kolejne przetasowania. W dalszym ciągu dominują rozwiązania polskie. Największą pozycję stanowią polskie obligacje skarbowe o nieco większym duration. W świetle panującej w Polsce deflacji, która może zmusić Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp, takie podejście do inwestycji w polski dług może okazać się bardzo korzystne. Jednocześnie wciąż odwlekana podwyżka stóp w Stanach Zjednoczonych powoduje, że w dalszym ciągu utrzymujemy zaangażowanie w funduszu BlackRock.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Aktywny 3 49% Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny duration bez zmian 49%
UniKorona Pieniężny 2 23% Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny duration bez zmian 23%
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (hedged PLN) 4 28% Fundusz dłużny globalny, skupiający się na amerykańskich instrumentach dłużnych bez zmian 28%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

wykres model zrównoważony f-trustPrzebieg inwestycji “model zrównoważony”.

Komentarz:
Model zrównoważony również nie ulega w kwietniu zmianom. Obecna struktura z ekspozycją na polski dług i najatrakcyjniejsze, naszym zdaniem, kierunki akcyjne wydaje nam się właściwą konstrukcją. W chwili obecnej mamy mocno ograniczone ryzyko walutowe, bowiem jedynie fundusz japoński jest w euro, cała zaś reszta w polskim złotym.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 20%
UniObligacje Aktywny 3 26% Subundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany, o zmienny duration bez zmian 26%
UniKorona Akcje 6 10% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji bez zmian 10%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 16% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej bez zmian 16%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 5 10% Subfundusz inwestujący w spółki o mniejsze i średniej kapitalizacji na rynku polskim bez zmian 10%
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN) 5 18% Fundusz szerokiego rynku azjatyckiego poszukujący okazji wśród dobrych spółek bez zmian 18%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji “model akcyjny”.

Komentarz:
W kwietniu odrobinę redukujemy dość pokażny udział Japonii i powracamy, oportunistycznie, do rynków typu frontier. Nadal pozostajemy w funduszach akcji polskich spółek, a także spółek technologicznych, przede wszystkim amerykańskich i zachodnioeuropejskich.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD) 6 27% Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów. minus 5% 22%
Franklin Technology Fund A Acc (USD) 6 10% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskim. bez zmian 10%
UniKorona Akcje 6 13% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji bez zmian 13%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 13% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej bez zmian 13%
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) 6 9% Fundusz aktywnie poszukujący atrakcyjnych akcji na szerokim rynku amerykańskim Russel3000 Growth Index bez zmian 9%
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN) 5 28% Fundusz szerokiego rynku azjatyckiego poszukujący okazji wśród dobrych spółek. bez zmian 28%
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN) 6 0% Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwoju plus 5% 5%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji “model specjalistyczny”.

Komentarz:
W modelu specjalistycznym zdecydowaliśy się na ostateczne zamknięcie pozycji w fudnuszu spółek medycznych. Widzimy wysokie wyceny tego sektora, a utrzymywaliśmy go na tyle długo, że zanotowaliśmy bardzo dobry wzrost. Uzyskane w ten sposób aktywa lokujemy w funduszu frontier markets. Rynki krajów z tej grupy zanotowały ogromną przecenę w reakcji na spadek cen ropy, aczkolwiek stabilizacja cen tego surowca może spowodować, że powrócą one na ścieżkę wzrostu.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) 7 4% Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowia minus 4% 0%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 18% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 18%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 18% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie. bez zmian 18%
Franklin Technology Fund A Acc (USD) 6 11% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskim. bez zmian 11%
UniKorona Akcje 6 10% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji bez zmian 10%
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN) 5 20% Fundusz szerokiego rynku azjatyckiego poszukujący okazji wśród dobrych spółek bez zmian 20%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 19% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej bez zmian 19%
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN) 6 0% Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwoju plus 4% 4%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.