EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 600 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Obligacje skarbowe czyli bezpieczeństwo

Obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne - jak inwestować?

W ostatnich latach na celowniku inwestorów były przede wszystkim fundusze akcyjne. Niewielka zmienność na rynku akcji powodowała, że inwestorzy czuli się bezpieczni i spokojni. W tym roku zmienność powróciła, a niepewna sytuacja na świecie powoduje, że coraz więcej osób zaczyna spoglądać na obligacje skarbowe i fundusze inwestujące w te instrumenty finansowe.

Czas na bezpieczną przystań

Tego typu fundusze nazywane są często „bezpiecznymi przystaniami”. Owszem, gdy na rynku akcji trwa hossa, inwestor musi się liczyć, że taki fundusz wypracuje niższą stopę zwrotu niż fundusz akcyjny, inwestujący na przykład w amerykańskie spółki technologiczne. Ale obecna rzeczywistość rynkowa nie jest tak oczywista i jednoznaczna. A jeżeli ktoś chce ograniczyć ryzyko, to może zawinąć do „bezpiecznej przystani”.

Fundusze obligacyjne służą zminimalizowaniu ryzyka, ale dokonując wyboru swojej „bezpiecznej przystani” trzeba pamiętać, że w niektórych funduszach obligacyjnych klient może być narażony między innymi na ryzyko walutowe, kredytowe oraz ryzyko stopy procentowej. Te rafy łatwo jednak ominąć, dokonując – najlepiej we współpracy z rzetelnym doradcą z któregoś z licznych w naszym kraju towarzystw funduszy inwestycyjnych – odpowiedniego wyboru. Zastanawiając się nad wyborem odpowiedniego dla siebie funduszu obligacyjnego bezwzględnie trzeba zwrócić uwagę na skład jego portfela.

Obligacje skarbowe a obligacje korporacyjne

Obligacje skarbowe to nic innego jak papier dłużny, emitowany przez rząd danego kraju. Rząd w ten sposób zaciąga pożyczkę od obywatela, zobowiązując się do jej spłaty w określonym terminie z określonymi odsetkami. Środki pozyskane w ten sposób służą finansowaniu deficytu budżetowego. Z powodu gwaranta, jakim jest Państwo, obligacje skarbowe wydają się bezpiecznym sposobem inwestowania, ale jak doskonale wiemy, inwestowanie nie może być pozbawione ryzyka.

Obligacje korporacyjne to również papiery dłużne, ale mają innego emitenta niż obligacje skarbowe. Tutaj pożyczkobiorcą stają się spółki, które szukają środków na nowe inwestycje i rozwój. W przypadku obligacji korporacyjnych pojawia się dodatkowe ryzyko, ale też szansa na większy zysk. W przypadku bankructwa firmy, inwestorzy boleśnie odczują stratę zainwestowanego kapitału.


Zapisz się do newslettera i tak jak 1 993 osób, otrzymuj darmową edukację na skrzynkę e-mail


Fundusze obligacyjne – wszystko zależy od składu portfela

Rzecz fundamentalna to sprawdzenie, czy wszystkie papiery w portfelu funduszu są płynne i wyceniane rynkowo, bo tylko to gwarantuje przejrzystość inwestycji. Część funduszy inwestuje tylko w krajowe obligacje skarbowe, ale większość uzupełnia swój portfel o obligacje korporacyjne. To dobra polityka, stwarzająca nadzieję na wypracowanie wyższej stopy zwrotu, pod warunkiem jednak, że zarządzający bardzo starannie wybiera emitentów obligacji. Każdy rzetelny doradca z towarzystwa funduszy inwestycyjnych zwróci klientowi uwagę, aby inwestował w taki fundusz, w portfelu którego obligacje korporacyjne pochodzą z dużych, notowanych firm, najlepiej takich, których dużym akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub renomowana, międzynarodowa korporacja.


Zobacz czym są i w co inwestują fundusze dłużne
Fundusze dłużne – jak inwestować w obligacje skarbowe i korporacyjne?


Jak ognia, zwłaszcza po aferze GetBacku, powinniśmy natomiast unikać funduszy inwestujących w korporacje małych spółek, o niepewnej sytuacji rynkowej. Oczywiście, tego typu obligacje dają nadzieję na zysk, ale inwestor musi sobie zdawać sprawę, że kupując taki fundusz, naraża się na ryzyko nie mniejsze niż inwestycja w fundusz akcyjny. Dlatego tego typu fundusze mogą zainteresować wyłącznie najbardziej świadomych i doświadczonych inwestorów. Jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z rynkiem kapitałowym, lepiej takie fundusze omijać szerokim łukiem.

Z reguły najbezpieczniejszym funduszem obligacyjnym jest fundusz, który ma duże aktywa i dobrze zdywersyfikowany portfel. To znaczy fundusz, który alokował środki w wielu podmiotach, nie ograniczył się tylko do kilku lub kilkunastu, a inwestycja w emisje nienotowane na rynku regulowanym stanowi znikomą część portfela.

Zobacz także:

Platforma Funduszy Notowania funduszy Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

TAGI: obligacje skarbowe,