OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Inwestowanie w złoto – analizujemy fundusz Generali Złota

Inwestowanie w złoto – argumentów za i przeciw można znaleźć bez liku, a gdy już nawet te mówiące, że warto jest mieć złoto w portfelu przeważą, to dochodzi wtedy kwestia sposobu inwestowania.

Wśród przeciwników inwestycji w złoto najczęstszym argumentem jest fakt, że złoto nie generuje żadnego przychodu, nie wypłaca odsetek ani dywidendy. I rzeczywiście trudno mieć tu jakiekolwiek obiekcje. Ba, nawet można dodać argument, że posiadanie złota i jego przechowywanie może generować dodatkowe koszty. Orędownicy trzymania złota w swoim portfelu inwestycyjnym argumentują m.in.:

  • ze względu na niską korelację stóp zwrotu z innymi klasami aktywów, może być wykorzystane do dywersyfikacji portfela. Wzbogacenie portfela inwestycyjnego o komponent złota prowadzi do obniżenia jego całkowitego ryzyka
  • Złoto uważane jest za bezpieczną przystań, w każdej fazie cyklu, a zwłaszcza w końcowej, kiedy zmienność na rynkach jest wysoka
  • Duży popyt ze strony banków centralnych i inwestorów wpływa pozytywnie na cenę złota
  • Długotrwałe środowisko niskich stóp procentowych (tzw. „lower for longer”) jest idealnym otoczeniem dla wzrostu cen złota, które staje się coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem w stosunku do obligacji płacących niskie kupony.

I właśnie ten ostatni argument zyskuje na znaczeniu w obecnej sytuacji. Ultra niskie stopy procentowe powodują, że w zestawieniu ze sobą inwestycji w złoto z inwestycją w skarbowe papiery dłużne znika generowana przez obligacje rentowność. Jedynym motywem pozostaje cecha tezauryzacji, czyli przechowania wartości, tej realnej uwzględniającej inflację. Idealnym przykładem na tą cechę złota jest cena samochodu marki Ford wyrażona na przestrzeni lat.

Ford T w roku 1918 kosztował ok 300$ co przekładało się na ok. 16 uncji złota.

Inwestowanie w złoto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T

Ford Mustang II w 1978 kosztował ok 4000$, co przekładało się na 16 uncji złota.

Inwestowanie w złoto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ford_Mustang

Ford Mustang w 2020 w zależności od wersji kosztuje ok 32000 USD, co przekłada się na 16 uncji złota.

Inwestowanie w złoto
https://cars.usnews.com/cars-trucks/ford/mustang

Przy skali zadłużenia poszczególnych gospodarek niskie stopy procentowe raczej z nami zostaną. O tym jak trudno z nich zrezygnować pokazuje chociażby przypadek Japonii, czy ostatnie lata w Strefie Euro. Dodatkowo, jeżeli obecnie podejmowane działania przeciwdziałające skutkom pandemii, przełożą się na wzrost inflacji, to otrzymamy jeszcze bardziej ujemne realne stopy procentowe, a to jest właśnie czynnik wykazujący największą korelację z cenami złota.

Inwestowanie w złoto

Jak już uznamy, że warto jest mieć złoto w swoim portfelu, to pojawia się kolejne pytanie. W jakiej postaci?

Możliwości jest wiele, począwszy od kupna sztabek lub monet, po instrumenty rynku kapitałowego (kontrakty terminowe, akcje spółek wydobywczych, fundusze zamknięte, otwarte oraz ETFy). W skrócie postaram się scharakteryzować poszczególne sposoby.

  • Sztabki lub monety – zdaje się że to najbardziej popularny sposób, który niesie ze sobą jednak kilka istotnych ryzyk. Pierwsze z nich to kwestia przechowywania. Trzymanie przedmiotów znacznych wartości w domu wiąże się z ryzykiem kradzieży, a przechowywanie w skrytkach bankowych generuje dodatkowe koszty. Drugim istotnym czynnikiem jest kwestia różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną skupu. Ten tzw. spread potrafi istotnie obniżyć rentowność transakcji. Jest też ryzyko oszustwa przez dealera, który może oferować produkt o znacznie gorszych parametrach niż oficjalnie przedstawia, a nam trudno będzie to zweryfikować. Niewątpliwą zaletą jest fizyczność i namacalność tej formy inwestycji, co przemawia do wielu osób.
  • Kontrakty terminowe na złoto zawierane są na giełdach zagranicznych, zawierają znaczną dźwignię finansową oraz wymagają cyklicznego rollowania, czyli zakupu kolejnych serii, gdy wygasa posiadana. Wiąże się to z ponoszeniem kosztów, monitorowaniem wielkości pozycji oraz ryzykiem walutowym.
  • Akcje spółek wydobywczych – można kupować i sprzedawać pojedynczo (trochę tak, jakbyśmy chcąc mieć ekspozycję na cenę miedzi nabyli akcje KGHM S.A.) lub w postaci ETF czy funduszy otwartych. Główną cechą, z którą wiąże się ten sposób inwestowania w złoto polega na tym, że spółki dysponują dźwignią operacyjną, co powoduje, że cena ich akcji jest bardziej wrażliwa na zmiany ceny samego surowca. Może rosnąć lub spadać istotnie bardziej niż cena samego złota.
  • Inwestowanie w złoto poprzez fundusze może korzystać z poprzednich wymienionych sposobów, a sam rodzaj funduszu jest po prostu opakowaniem. W przypadku funduszu otwartego oprócz tych specyficznych cech samych lokat dostajemy też płynność, czyli możliwość kupowania i zbywania każdego dnia. Często fundusz zabezpiecza swoje lokaty przed ryzykiem walutowym, a za to, co oferuje pobiera opłatę za zarządzanie.

Sama cena złota w ostatnich tygodniach przebiła się przez swoje szczyty z roku 2011, a sam trend wzrostowy rozpoczął się na początku roku 2016. Oto jak w długim terminie wygląda sytuacja techniczna złota oczami Generali:

„Filiżanka z uszkiem
Jeżeli popatrzymy sobie na kształt wykresu złota, to wpisuje się on we wzór zwany „filiżanką z uszkiem” (Ang. „cup with handle”), zdefiniowany w 1988 przez amerykańskiego technika giełdowego Williama J O’Neila (za Investopedia.com). Według tego schematu aktywo, które po okresie spadków, kiedy to przebieg spadków, dołek oraz późniejsze odbicie ma zaokrąglony kształt, osiąga nowe szczyty cenowe, narażone jest na korektę wywieraną przez inwestorów, którzy wcześniej kupowali w pobliżu poprzednich szczytów. Takie zachowanie ceny nadaje wykresowi niepowtarzalny kształt filiżanki do herbaty z uszkiem przedstawiającym przebieg korekty. Presja sprzedażowa w takich momentach powinna powodować konsolidację.”

Źródło: https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/raczka-do-zlotej-filizanki-czyli-o-zlocie-bardziej-technicznie/1

Inwestowanie w złoto

Inwestowanie w złoto – co oferuje nam fundusz Generali Złota?

Celem funduszu jest odzwierciedlenie ceny złota wyrażonej w dolarach, nie jej pobicie. Jest to istotna cecha, o której warto pamiętać. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty ETC ( Exchange Traded Commodities, które odzwierciedlają ceny fizycznego złota) oraz w ETFy, które inwestują w spółki wydobywające surowiec. Dzięki tej drugiej części, która jak pisałem wyżej charakteryzuje się większą wrażliwością na zmianę ceny surowca, w portfelu znajduje się jeszcze część płynna, której celem jest m.in. bezproblemowe obsługiwanie umorzeń, dając tym samym płynność uczestnikom funduszu. Fundusz jest dostępny już od 100 PLN pierwszej wpłaty, co powoduje, że można go dodać do portfela funduszy o każdej wielkości. Opłata za zarządzanie wynosi 3% w skali roku. Warto również pamiętać, ze pokazywane wyniki są podane netto, czyli już z uwzględnieniem kosztów funduszu.

Inwestowanie w złoto

Inwestowanie w złoto

Inwestowanie w złoto


Zapis webinaru z Markiem Straszakiem z Generali Investments na temat funduszu Generali Złota, który odbył się w lipcu 2020

Fundusze inwestycyjne Generali TFI dostępne na Platformie Funduszy F-Trust (w tym Generali Złota)

Nota prawna

Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust SA

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Przedmiotowe materiały nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Materiał ma charakter reklamowy i jest sponsorowany przez Generali Investments TFI z siedzibą w Warszawie.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Informacje dotyczące treści artykułu.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako rekomendacja nabycia instrumentów finansowych w nim opisanych. Prezentowane wyniki (sub)funduszu są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu uzyskana przez Klienta uzależniona jest od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz oraz wysokości opłaty poniesionej przez Klienta przy nabyciu. Dochody uzyskane przez Klienta z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa podlegają podatkowaniu podatkiem dochodowym. Inwestowanie w instrumenty finansowe, będące przedmiotem niniejszego materiału informacyjnego, wiąże się z podjęciem przez Klienta ryzyka. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Z uwagi na specyfikę lokat (sub)funduszu, wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa (sub)funduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz(e) wchodzący(e) w skład lokat subfunduszu. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz statucie funduszu. Dokumenty wskazane powyżej, a także aktualne sprawozdania finansowe oraz tabela opłat funduszu, dostępne są w siedzibie Generali Investments TFI SA, u wybranych dystrybutorów oraz na stronach https://generali-investments.pl.

TAGI: generali złota, inwestowanie w złoto,