EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Fundusze dłużne – jak inwestować w obligacje skarbowe i korporacyjne?

Fundusze inwestycyjne możemy podzielić według różnych kategorii – związanych z organizacją prawną funduszu, z sektorem gospodarki, w który lokowane są środki czy ze względu na alokację geograficzną. Najpopularniejszy i chyba najbardziej dla klienta istotny jest podział, który grupuje fundusze ze względu na spektrum inwestycyjne.

Na podstawie tego podziału możemy wyróżnić:

  • fundusze pieniężne
  • fundusze dłużne
  • fundusze akcyjne
  • fundusze mieszane
  • fundusze absolutnej stopy zwrotu
  • Inne… (surowcowe, “short equity”)

Dzisiejsza analiza poświęcona jest funduszom dłużnym, które mogą być ciekawym sposobem ochrony kapitału.

W co inwestują fundusze dłużne?

Fundusze dłużne pieniądze inwestorów lokują w obligacje, które są niczym innym jak “długiem”. Spółki oraz rządy Skarb Państwa emitują obligacje, “pożyczając” pieniądze od inwestorów. Jednocześnie deklarując zwrot środków (wykup obligacji) w określonym terminie (dłuższym lub krótszym) wraz z określonymi odsetkami.

Fundusze dłużne inwestuje w obligacje skarbowe i korporacyjne. Czy to zawsze bezpieczne?

W przypadku obligacji bardzo ważne jest, aby przy ocenie bezpieczeństwa i zyskowności zwrócić uwagę na to kto jest emitentem. Najczęściej w portfelach możemy znaleźć obligacje skarbowe, czyli emitowane przez skarby państwa oraz obligacje korporacyjne, emitowane przez firmy.

W każdej kategorii możemy znaleźć obligacje o wyższym lub niższym oprocentowaniu (rentowności). Oprocentowanie zależy od tego jak rynek wycenia ryzyko związane z odkupieniem obligacji. Na przykład obligacje rządu amerykańskiego są uważane za jedne z najbezpieczniejszych, zatem odsetki płacone przez USA kształtują się na poziomie 0,8% (na dzień 17 marca 2020). Z kolei rząd turecki w tym samym czasie musi płacić aż 12% w skali roku! Ryzyko niewypłacalności wśród państwa jest stosunkowo niskie, ale przypadki bankructw się zdarzają.

W przypadku firm bankructwa są dużo częstsze, zatem i oczekiwane wynagrodzenie (oprocentowanie) w zamian za pożyczone pieniądze jest wyższe. Jednak podobnie jak w przypadku obligacji skarbowych – uznane marki o silnej pozycji finansowej są inaczej wyceniane niż mniejsze firmy.Podoba Ci się artykuł? Dołącz do 1 967 subskrybentów newslettera F-Trust i otrzymuj nasze teksty, analizy, komentarze oraz raporty prosto na maila.


Kiedy inwestować w fundusze dłużne?

Obligacje zyskują gdy stopy procentowe spadają i tracą, gdy te idą w górę. Skala zmiany ceny jest tym większa, im dłuższy okres do wykupu (tzw. duration) ma obligacja. Odnosząc ten typ funduszy do naszego Barometru Gospodarczego – fundusze dłużne są dobrym rozwiązaniem w okresie obniżania stóp procentowych, gdy PKB zwalnia, a inflacja przestaje rosnąć. Rolą zarządzającego funduszem dłużnym jest sterowanie długością trwania obligacji w portfelu oraz selekcja emitentów pod kątem ryzyka.


Zobacz fazy cyklu inwestycyjnego na naszym barometrze!
Barometr gospodarczy F-Trust

Wywiad z Wojtkiem Kseniem z Caspar Asset Management na temat inwestowania w obligacje
Obligacje skarbowe to zysk i bezpieczeństwo


Inwestowanie w fundusz dłużny – przykład

Jak inwestować w fundusze dłużne?Agnieszka słyszała, że gdy ekonomiści zapowiadają obniżki stóp procentowych, pojawia się dobry moment na inwestycję w obligacje skarbowe. Dzięki nim można osiągnąć wzrost zainwestowanych środków przy mniejszym ryzyku niż podczas inwestowania w akcje czy fundusze akcyjne.

Na spotkaniu z doradcą finansowym dowiedziała się, że obok obligacji skarbowych, są jeszcze obligacje korporacyjne oraz że inwestowanie w obligacje za pomocą funduszy jest wygodne ponieważ:

  • obniża próg wejścia w inwestycję w przypadku obligacji korporacyjnych – niektóre fundusze pozwalają inwestować już od 100 złotych!
  • dywersyfikację inwestycji – w jednym funduszu jest bardzo dużo różnych spółek. Nawet gdy jedna będzie miała problemy, Agnieszka straci tylko część środków. Gdyby zainwestowała tylko w jedną spółkę, w przypadku jej niewypłacalności ryzykuje cały swój kapitał;
  • obligacje do funduszy wybiera doświadczony zespół analityczny – dzięki temu ogranicza ryzyko i zwiększa bezpieczeństwo inwestycji;

Inwestowanie w fundusze dłużne, które wybrała Agnieszka, obarczone jest stosunkowo niskim ryzykiem inwestycyjnym, ale może przynieść też odpowiednio niższy zysk. Licząc na wyższe stopy zwrotu, Agnieszka dobrała do swojego portfela fundusze akcyjne aby zdywersyfikować swoją inwestycję. Aby ograniczyć ryzyko ustaliła strukturę portfela inwestycyjnego: 20% fundusze akcji, 80% fundusze dłużne.


Przygotowaliśmy dla Ciebie małą “ściągawkę” na temat funduszu dłużnego!

Fundusz akcji w skrócie Pobierz

Zobacz fundusze akcji, dostępne w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +9.54%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Dłużny Rynków Wschodzących kat. A (A) Dłużne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +6.86%
2020-06-18
Szczegóły
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond A Acc USD (USD) Dłużne 5 Uniwersalny Globalny +1.67%
2020-03-06
Szczegóły
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond A Acc EUR (H) (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Globalny +1.46%
2020-03-06
Szczegóły
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond A (H) (DIS) (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Globalny +1.45%
2020-03-06
Szczegóły
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR) Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Stany Zjednoczone +1.43%
2021-10-14
Szczegóły
Schroder ISF China Local Currency Bond A (Acc) EUR Dłużne 4 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.43%
2021-10-15
Szczegóły
BGF Fixed Income Global Opportunities A2 Acc EUR (EUR) Dłużne 4 Uniwersalny Globalny +1.35%
2021-10-15
Szczegóły
Franklin Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) Dłużne 5 Obligacje korporacyjne Globalny +1.28%
2021-10-14
Szczegóły
Franklin Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) Dłużne 5 Obligacje korporacyjne Globalny +1.22%
2021-10-14
Szczegóły
Templeton Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Globalny +0.85%
2021-10-14
Szczegóły
Templeton Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Globalny +0.81%
2021-10-14
Szczegóły
Templeton Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) Dłużne 5 Obligacje wysokich rentowności Globalny +0.57%
2021-10-14
Szczegóły
Templeton Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) Dłużne 5 Obligacje wysokich rentowności Globalny +0.46%
2021-10-14
Szczegóły
NN SFIO (L) Obligacji Plus Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.21%
2021-10-13
Szczegóły
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) Dłużne 2 Uniwersalny Globalny 0%
2021-10-14
Szczegóły
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (Acc) Hdg (EUR) Dłużne 3 Uniwersalny Globalny 0%
2021-10-14
Szczegóły
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -0.03%
2021-10-15
Szczegóły
BGF Global Inflation Linked Bond A2 Acc USD (USD) Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -0.06%
2021-10-15
Szczegóły
Allianz Obligacji Inflacyjnych Dłużne 3 Uniwersalny Globalny -0.07%
2021-10-13
Szczegóły
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) Dłużne 2 Uniwersalny Globalny -0.1%
2021-10-14
Szczegóły
Allianz Obligacji Plus Dłużne 2 Dłużne polskie korporacyjne Polska -0.12%
2021-10-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc USD (USD) Dłużne 4 Obligacje korporacyjne Globalny -0.13%
2021-10-15
Szczegóły
BGF Global Inflation Linked Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -0.14%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Euro (EUR) Dłużne 1 Obligacje korporacyjne Europejskie rynki wschodzące -0.14%
2021-10-14
Szczegóły

TAGI: obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe,