EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 900 mln zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
10 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Caspar Asset Management – wyniki zarządzania strategiami


Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2020r. : Strategia inwestycyjna  1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
początku
istnienia
strategii
Od
początku
roku
Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy
-0.82% 7.95% 13.48% 12.90% 18.67% 7.04% 39.24% 111.83% 7.12%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -3.43% -1.24% 3.12% -11.02% -3.63% -18.29% 8.25% 23.97% -14.03%
Strategia Akcji Spółek
Strefy Euro
-1.53% 5.91% 10.23% 17.94% 34.60% 20.74% 96.97% 156.51% 13.55%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -3.67% 0.56% 5.66% -6.73% 3.48% -4.19% 9.47% 17.23% -10.09%
Strategia Akcji
Skoncentrowanych
2.19% 9.09% 17.69% 50.74% 79.83% 93.86% 206.29% 219.98% 39.96%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.80% 6.28% 6.73% 8.16% 28.37% 6.92% 29.68% 23.98% 2.70%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej
Stopy Zwrotu
Wysokiego Ryzyka
1.10% 2.55% -14.68% -12.22% -6.50% -0.67% 25.29% -13.00%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.37% 5.84% 3.71% 12.72% 15.34% 22.26% 29.53% 12.06%
Strategia Akcyjna USA 0.23% 5.48% 7.94% 31.28% 62.58% 97.60% 111.32% 23.95%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.35% 7.18% 8.66% 15.00% 30.62% 45.67% 52.82% 8.36%
Specjalistyczna Strategia
Akcji Globalnych
3.42% 14.39% 20.49% 30.11%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.80% 6.28%% 6.73% 19.14%
Specjalistyczna Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych
1.38% 6.13% 8.72% 30.71% 46.74% 44.43% 24.68%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.47% 3.77% 4.16% 5.77% 14.88% 14.23% 2.41%
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych
0.86% 3.63% 2.33% 16.49% 25.95% 24.76% 13.43%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.23% 1.91% 2.18% 3.54% 9.02% 9.17% 1.73%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 0.52% 6.18% 6.54% 17.97% 28.66% 13.15%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.20% 5.64% 6.14% 6.44% 13.85% 1.65%
Specjalistyczna Strategia
Stabilnego Wzrostu
Globalna ETF + Obligacje
0.63% 2.78% 2.97% 7.76% 11.45% 5.79%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.06% 1.88% 2.13% 3.02% 5.83% 1.28%
Specjalistyczna Strategia
Zrównoważona
Globalna ETF + Obligacje
0.43% 4.24% 9.99%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.13% 3.75% 4.15% 11.22%
Specjalistyczna Strategia Spółek
Biotechnologicznych
i Ochrony Zdrowia
6.98% 35.91% 29.91% 70.62% 89.61% 43.41%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -2.65% 1.92% -3.01% 13.44% 24.49% 5.29%
Specjalistyczna Strategia
Stabilnego Wzrostu
Risk Parity
2.05% 8.99% 4.49% 25.13% 21.74%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.09% 6.44% -0.26% 6.85% 7.10% 4.95%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna
Selektywna
2.11% 9.63% 14.65% 33.06% 33.06%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.80% 6.28% 6.73% 2.70% 2.70%
Specjalistyczna Strategia Polskich
Obligacji Skarbowych
0.13% 0.39% 0.52%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 0.01% 0.02% 0.03%

Historyczne wyniki zarządzania do pobrania1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii:

Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 25% WIG (Polska) + 25% M1DE (Niemcy) + 25% M1EF (MSCII Emerging Markets) + 15% ATXTR (Austria) + 5% M1HU (Węgry) + 5% M1CZ (Czechy). Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień.

Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcji Globalnych 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień.

Strategia Globalna ETF 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień.

Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień.

Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje 60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień.

Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień.

Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień.

Strategia Akcyjna Selektywna 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień.

Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.