EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Caspar Asset Management – wyniki zarządzania strategiami


Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2021r. : Strategia inwestycyjna  1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
początku
istnienia
strategii 2
Od
początku
roku
Strategia Akcji Spółek
Strefy Euro
3.77% 14.25% 18.91% 42.16% 70.71% 66.97% 157.49% 258.70% 17.69%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.66% 6.23% 17.58% 36.67% 33.57% 36.63% 64.24% 64.55% 17.66%
Strategia Akcji
Skoncentrowanych
3.85% 17.83% 11.50% 46.89% 96.94% 129.10% 293.58% 341.10% 14.79%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.42% 10.67% 19.70% 34.90% 46.47% 69.28% 79.20% 66.79% 20.45%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej
Stopy Zwrotu
Wysokiego Ryzyka
0.03% 7.92% 1.54% 6.08% -11.31% -6.48% 15.12% 26.92% -2.07%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.45% 2.27% 2.44% 7.31% 11.93% 18.82% 26.73% 31.46% 0.92%
Strategia Akcyjna USA 3.00% 16.70% 9.98% 42.86% 75.85% 112.58% 196.41% 11.74%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.85% 13.11% 22.47% 36.49% 56.16% 72.17% 107.76% 23.30%
Specjalistyczna Strategia
Akcji Globalnych
3.55% 14.89% 9.55% 45.89% 77.32% 12.16%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.42% 10.67% 19.70% 34.90% 60.28% 20.45%
Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych
2.66% 12.16% 8.24% 31.03% 56.52% 76.05% 80.89% 11.13%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.48% 6.34% 11.63% 20.16% 27.55%% 35.19% 36.99% 12.07%
Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych
1.68% 6.78% 4.82% 16.75% 28.22% 40.42% 41.73% 6.63%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 0.76% 3.17% 5.79% 9.88% 14.13% 18.67% 19.81% 6.02%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 3.86% 14.31% 13.75% 25.68% 45.93% 58.47% 12.77%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.07% 7.99% 14.57% 28.32% 36.14% 44.86% 5.37%
Specjalistyczna Strategia
Stabilnego Wzrostu
Globalna ETF + Obligacje
1.36% 4.87% 4.52% 8.75% 15.43% 19.44% 4.19%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 0.70% 2.63% 4.78% 8.97% 12.33% 14.97% 5.03%
Specjalistyczna Strategia
Zrównoważona
Globalna ETF + Obligacje
2.83% 10.44% 10.02% 18.33% 28.30% 9.41%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.39% 5.28% 9.62% 18.37% 30.89% 10.14%
Specjalistyczna Strategia Spółek
Biotechnologicznych
i Ochrony Zdrowia
4.91% 12.77% 0.06% 54.81% 125.47% 152.49% 1.72%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.71% 14.76% 22.82% 28.34% 46.01% 58.96% 19.67%
Specjalistyczna Strategia
Stabilnego Wzrostu
Risk Parity
1.67% 10.95% 8.37% 21.55% 37.48% 42.75% 7.21%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 0.94% 6.99% 9.54% 15.66% 15.74% 18.80% 9.23%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna
Selektywna
3.39% 17.63% 11.06% 43.68% 80.09% 12.51%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.42% 10.67% 19.70% 34.90% 38.16% 20.45%
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 0.44% 1.14% 1.54% 2.33% 2.60% 1.79%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 0.01% 0.03% 0.05% 0.10% 0.12% 0.07%


1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii, 2 daty, od których liczone są wyniki Strategii:

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.

Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.

Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.

Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.

Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje 60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.

Strategia Akcyjna Selektywna 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.

Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.

Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.