OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >
BlackRock w Polsce

BlackRock //
fundusze inwestycyjne

Ponad 150 funduszy inwestycyjnych – w tym fundusze akcyjne, fundusze dłużne, fundusze pieniężne i fundusze mieszane – inwestujących na całym świecie w różnych walutach, to oferta BlackRock, największej globalnej firmy zarządzającej, dostępna w F-Trust SA. Inwestorzy znajdą tutaj możliwość inwestowania zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, Chinach, Japonii, w Azji i Ameryce Południowej. Dzięki funduszom BlackRock mogą inwestować zarówno w fundusze akcji, jak i fundusze obligacji korporacyjnych, fundusze zaawansowanych technologii, fundusze surowcowe, fundusze energii i spółek użyteczności publicznej. Możliwości są więc właściwie nieograniczone.


BlackRock należy do największych na świecie firm oferujących rozwiązania w dziedzinie inwestycji, doradztwa i zarządzania ryzykiem. Oferta BlackRock obejmuje różnorodne rozwiązania – od aktywnego i zdyscyplinowanego zarządzania aktywami na bazie oceny fundamentalnej i ilościowej, aż po wysoce efektywne strategie podążania za indeksami, umożliwiające inwestorowi wykorzystanie wzrostów na światowych rynkach kapitałowych. BlackRock to firma globalna, zatrudniająca na całym świecie ponad 9 300 specjalistów, posiadająca biura w 26 państwach.


BlackRock zarządzała aktywami o łącznej wartości 3,65 bln USD, ulokowanymi zgodnie ze strategiami inwestycji w akcje, obligacje, strategiami zarządzania gotówką, inwestycji alternatywnych, nieruchomości i doradczymi. BlackRock Solutions to propozycja dla klientów zainteresowanych zarządzaniem ryzykiem, doradztwem strategicznym i systemami inwestycyjnymi na poziomie przedsiębiorstwa. Klienci korzystający z tych rozwiązań dysponują portfelami o łącznej wartości wynoszącej około 10 bln USD. W ramach oferty Funduszy BlackRock, dostępne są obecnie rozwiązania znajdujące się pod wspólnym parasolem BlackRock Global Funds (“BGF”).


Jak kupić fundusze inwestycyjne BlackRock w F-Trust?


Fundusze BlackRock możesz kupić podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach, a także na Platformie Funduszy. Po zakończeniu transakcji fundusze będą widoczne w Twoim portfelu na Platformie Funduszy F-Trust.


Fundusze Inwestycyjne BlackRock
w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja bez Japonii +1.35%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Asian Dragon A2 (GBP) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja bez Japonii -0.49%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja bez Japonii +1.2%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Asian Dragon A2 Hedged (EUR) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja bez Japonii +1.04%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Asian Dragon A2 Hedged (PLN) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja bez Japonii +1.16%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Asian Tiger Bond A2 (USD) Dłużne 3 papierów dłużnych zagranicznych pozostałe Azja i Pacyfik +1.23%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Asian Tiger Bond A2 Hedged (EUR) Dłużne 3 papierów dłużnych zagranicznych pozostałe Azja i Pacyfik +1.01%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF China A2 (EUR) Akcyjne 5 akcji chińskich Chiny -2.95%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF China A2 (USD) Akcyjne 5 akcji chińskich Chiny -3.05%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF China A2 Hedged (EUR) Akcyjne 5 akcji chińskich Chiny -3.23%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF China Bond A2 (USD) Dłużne 4 papierów dłużnych zagranicznych pozostałe Azja i Pacyfik +0.07%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Continental European Flexible A2 (EUR) Akcyjne 5 akcji europejskich rynków rozwiniętych Europa bez Wielkiej Brytanii +2.21%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Continental European Flexible A2 (USD) Akcyjne 5 akcji europejskich rynków rozwiniętych Europa bez Wielkiej Brytanii +2.06%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Continental European Flexible A2 Hedged (USD) Akcyjne 5 akcji europejskich rynków rozwiniętych Europa bez Wielkiej Brytanii +2.39%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Emerging Europe A2 (EUR) Akcyjne 6 akcji europejskich rynków wschodzących Europa Środkowo-Wschodnia -56.12%
2022-02-28
Szczegóły
BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) Akcyjne 6 akcji europejskich rynków wschodzących Europa Środkowo-Wschodnia -55.86%
2022-02-28
Szczegóły
BlackRock GF Emerging Markets A2 (EUR) Akcyjne 4 akcji globalnych rynków wschodzących Emerging Markets -1.09%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Emerging Markets A2 (USD) Akcyjne 4 akcji globalnych rynków wschodzących Emerging Markets -1.24%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (EUR) Dłużne 3 papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne Emerging Markets +1.28%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (USD) Dłużne 3 papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne Emerging Markets +1.14%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 Hedged (EUR) Dłużne 3 papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne Emerging Markets +0.97%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 Hedged (GBP) Dłużne 3 papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne Emerging Markets +1.13%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Emerging Markets Equity Income A2 (USD) Akcyjne 4 akcji globalnych rynków wschodzących Emerging Markets -2.55%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (EUR) Dłużne 3 papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne Emerging Markets -1.89%
2024-06-13
Szczegóły
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD) Dłużne 3 papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne Emerging Markets -2.04%
2024-06-13
Szczegóły