OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

F-Trust – Agent Firmy Inwestycyjnej
Caspar Asset Management S.A.

Spółka na podstawie wpisu do rejestru Agentów Firm Inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A. (dalej: „CAM”). Potwierdza to decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r.F-Trust S.A. w imieniu i na rachunek Caspar Asset Management wykonuje następujące czynności:


  • stale pośredniczy w zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie usług maklerskich w zakresie zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
  • stale pośredniczy w zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
  • stale pośredniczy w zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie usług maklerskich w zakresie oferowania instrumentów finansowych. F-Trust S.A. posiada pełnomocnictwo do wykonywania w imieniu i na rzecz CAM zobowiązań wynikających z umowy w zakresie pośrednictwa w działalności maklerskiej obejmującej czynności wskazane wyżej.

F-Trust S.A. posiada pełnomocnictwo do wykonywania w imieniu i na rzecz CAM zobowiązań wynikających z umowy w zakresie pośrednictwa w działalności maklerskiej obejmującej czynności wskazane wyżej.Zespół Sprzedaży w Spółce został podzielony na dwie grupy pracowników.


Pierwsza grupa pracowników zespołu sprzedaży posiada pełne umocowanie do wykonywania czynności w imieniu F-Trust S.A. będącego agentem firmy inwestycyjnej CAM, należą do niej następujące osoby:
Drugą grupą są pracownicy posiadający pełnomocnictwo do wykonywania czynności w imieniu F-Trust S.A., będącego Agentem Firmy Inwestycyjnej, bez możliwości składania oświadczeń woli w imieniu firmy inwestycyjnej CAM, należą do niej następujące osoby:
F-Trust wykonuje swoje obowiązki Agenta Firmy Inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A. w następujących lokalizacjach:Pośrednictwo w działalności maklerskiej obejmuje:

  1. przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  2. zarządzanie portfelem w skład, którego wchodzić może jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
  3. oferowanie instrumentów finansowych prowadzonej przez Spółkę


Zasady składania reklamacji


1. Klient może złożyć skargę:


a) na piśmie:

  i. osobiście w siedzibie lub innych lokalach przeznaczonych do obsługi Klientów Spółki/upoważnionego Agenta lub,

  ii. przesyłając na adres siedziby Spółki/siedziby upoważnionego Agenta za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca lub,

  iii. przesyłając na adres do doręczeń elektronicznych Spółki, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy,

b) ustnie:

  i. za pośrednictwem linii telefonicznej rejestrowanej, obsługiwanej przez Spółkę/ upoważnionego Agenta lub,

  ii. do protokołu podczas wizyty w siedzibie Spółki/siedzibie Agenta lub wizyty w innych lokalach należących do ww. podmiotów i przeznaczonych do obsługi Klientów;

c) elektronicznie za pośrednictwem:

  i. wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Spółki lub upoważnionego Agenta lub,

  ii. formularza dostępnego na stronie internetowej Spółki.
Szczegóły dotyczące składania reklamacji