30.3.2023, godzina 12:00 | Webinar "Fundusz Caspar Obligacji - inwestycja na obecne czasy" - Zapisz się >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób (masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma FunduszyInwestuj przez internet w łatwy sposób (masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Renminbi trzeba dewaluować funt spada sam – Grzegorz Zatryb, Skarbiec TFI

Od pewnego czasu Chiny przestały być tematem numer jeden. Po części wynikało to ze znudzenia, bo ile można o jednym i tym samym, po części zaś z braku informacji, które mogłyby wzbudzić kontrowersje. Od ponad dwóch lat dynamika sprzedaży detalicznej oraz dynamika wartości dodanej w przemyśle (czyli miary produkcji sprzedanej przemysłu) utrzymują się na podobnym poziomie: +6 i +10,5% i wykazują podziwu godną stabilność. W efekcie dynamika PKB jest tylko kosmetycznie niższa: 6,7% r/r w II kw. bieżącego roku wobec 6,8% w 2015 i 7,2% w 2014. Stabilizacji wzrostu gospodarczego towarzyszyła stała poprawa wyników handlu zagranicznego. Od początku zeszłego roku nadwyżka handlowa wzrosła z 410 mld USD rocznie do ponad 600 mld w sierpniu tego roku. Dane za wrzesień były jednak nieco słabsze i 12-miesięczna nadwyżka wyniosła „zaledwie” 590 mld USD, 25 mld dolarów amerykańskich mniej niż w historycznie rekordowym lipcu. Przyczyną gorszego wyniku był silny spadek eksportu, który wyniósł -10% r/r, podczas gdy import zmniejszył się tylko o 2% r/r. Wskazuje to na stabilność popytu wewnętrznego, na którym chińska gospodarka bazuje w coraz większym stopniu. Kontrybucja eksportu netto do PKB jest od dwóch kwartałów ujemna, a od kilku lat nie przekraczała 1%. Jest to efekt zmian strukturalnych, z którymi nie do końca potrafią się pogodzić chińskie władze. Przejawem tego jest dewaluacja waluty tego kraju, która od początku miesiąca osłabiła się w stosunku do USD o 1%. Chiny maja też coś, czego zazdrości im wiele gospodarek rozwiniętych – inflację. Do inflacji cen konsumentów, dołączyła także inflacja cen producentów.

To co stało z renminbi zostało przyćmione przez spektakularną, 6-procentową deprecjację brytyjskiego funta, która zostało malowniczo nazwana „poundemonium”. Parafrazując, można powiedzieć, że zdaniem inwestorów brytyjska waluta nie jest warta funta kłaków. Była ona skutkiem wypowiedzi zarówno premier May jak i przedstawicieli Unii Europejskiej wskazujących, że Brexit będzie realizował się w wersji „hard”, czyli bez specjalnych ułatwień. Inną sprawą jest, jaki powinien być kurs funta. Według szacunków MFW przewartościowanie brytyjskiej waluty sięgało nawet 25% w stosunku do kursu opartego na parytecie siły nabywczej. Wynikałoby z tego, że należy mu się jeszcze jakieś 10% deprecjacji. W przypadku Wielkiej Brytanii obserwujemy jakie korzyści daje posiadanie własnej waluty. Funt stanowi potężny amortyzator, który chroni gospodarkę tego kraju przed szokiem wynikającym z wyjścia z Unii Europejskiej. Z uwagi na wysoki deficyt finansów publicznych, który w tym roku przekroczy zapewne 5% PKB to kurs walutowy będzie najlepszym narzędziem stymulującym gospodarkę w trudnym okresie. To, czy Brexit rzeczywiście będzie realizowany w wersji „hard” jeszcze się okaże.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja A Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -4.87%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +2.17%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +2.22%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Akcyjne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -7.67%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Dłużne 3 Obligacje wysokich rentowności Globalny -1.04%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec III Filar A Mieszane 3 Uniwersalny Polska -0.71%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.66%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny B Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.7%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Krótkoterminowy A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.71%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Krótkoterminowy B Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.75%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska -0.61%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 3 Uniwersalny Globalny +2.8%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities A Absolutnej stopy zwrotu 3 Uniwersalny Globalny +1.36%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Nowej Generacji Akcyjne 5 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalny -3.47%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Obligacja A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +2.1%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Obligacja B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +2.17%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu A Dłużne 3 Obligacje wysokich rentowności Globalny -0.26%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu B Dłużne 3 Obligacje wysokich rentowności Globalny -0.2%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych A Akcyjne 4 Surowce i materiały Globalny -4.53%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Spółek Wzrostowych A Akcyjne 6 Zaawansowane technologie Globalne rynki rozwinięte -5.05%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Top Brands Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -3.4%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO A Akcyjne 4 Uniwersalny Polska -3.11%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO A Mieszane 3 Uniwersalny Polska -0.56%
2023-03-20
Szczegóły
Skarbiec Value Akcyjne 4 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -8.35%
2023-03-20
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.