EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy styczeń 2015 – liderzy wzrostów

W styczniu 2015 roku najlepiej spisywały się fundusze inwestujące na Dalekim Wschodzie. Wypracowana przez nich stopa zwrotu wahała się w granicach 16-17%.

W pierwszym miesiącu tego roku mieliśmy do czynienia z prawdziwą eksplozją dobrych wiadomości rynkowych. I inwestorzy natychmiast to odczuli. Europejski Bank Centralny ostatecznie zdecydował się na luzowani ilościowe i na dostarczanie na rynek dodatkowej płynności przynajmniej przez okres następnych osiemnastu miesięcy. Takie działanie ma na celu między innymi osłabienie wspólnej europejskiej waluty, co może wesprzeć europejski biznes. Ze Stanów Zjednoczonych płyną dobre dane, ostatnie odczyty osób zgłaszających się po zasiłek sięgnęły 15-letniego minimum. Chiny zdają się wychodzić na prostą jeśli chodzi o ich kłopoty z rynkiem nieruchomości, co powinno osłabić ryzyko nagłego załamania jednej z dwóch największych gospodarek świata.

Jak te wydarzenia odbiły się na rynkach w pierwszym miesiącu 2015 roku? Spośród funduszy dostępnych w naszej ofercie – a pod względem szerokości oferty F-Trust z ponad 1000 funduszami jest liderem na polskim rynku – najlepiej zarabiały te operujące na Dalekim Wschodzie. Zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych produktów dominują fundusze mające ekspozycję na Chiny, Indie i szeroko rozumianą Azję Południowo-Wschodnią. Opłacalna okazała się również inwestycja w fundusze skupiające się na złocie. Natomiast dla polskich Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w styczniu br. najlepszym kierunkiem inwestycyjnym ponownie była Turcja, w której udało się wypracować stopę zwrotu przekraczającą 6%.

Fundusze inwestycyjne zagranicznych TFIStopa zwrotu styczeń 2015*
BlackRock GF India A2 (EUR) +17,17%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) +16,95%
Franklin India Fund A (Acc) (EUR) +16,73%
BlackRock GF World Gold A2 (EUR) +16,64%
Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) +12,36%

*31 grudnia 2014 – 30 stycznia 2015

Fundusze inwestycyjne polskich TFIStopa zwrotu styczeń 2015*
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) +7,57%
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) +7,54%
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) +6,61%
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) +6,50%
JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund Polska
(Skarbiec – JPM AM Funds Polska SFIO)
+5,50%

*31 grudnia 2014 – 30 stycznia 2015

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nota prawna 
Metodologia tworzenia rankingu.
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmujący przedział od 31.12.2014 r. do 30.01.2015 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i luksemburskich funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.12.2014 r. do 30.01.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: ranking funduszy,