EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – wrzesień 2019

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Wrześniowy ranking doskonale podsumowuje to, co działo się na rynkach. Między innymi na skutek rekomendacji dwóch amerykańskich banków sprzedawane były te sektory rynku, które najbardziej urosły od początku roku (m.in. spółki wzrostowe), a środki płynęły do spółek typu „value” oraz na rynki o relatywnie niższych wycenach, jak np. Japonia czy Turcja.

Wyjątkiem jest rynek indyjski, który charakteryzuje się najwyższymi wskaźnikami cena do zysku, ale dzięki reformie podatkowej i wspólnym show prezydentów Trumpa i Modiego kapitał ponownie popłynął na tamtejszą giełdę. Ogromna skala spadku rentowności obligacji spowodowała zainteresowanie się funduszami spółek dywidendowych, gdzie stopa dywidendy często znacznie przewyższa dochód z obligacji. Zapowiadane dalsze obniżki stóp procentowych raczej utrzymają tą tendencję i zgodnie z naszym Barometrem Gospodarczym w najbliższej przyszłości powinniśmy spodziewać się silniejszego przepływu kapitału z rynku dłużnego na akcyjny.

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2019 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu wrzesień 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Generali Akcje Turcja +10.30% +9.19% szczegóły funduszu
NN SFIO Japonia +7.22% -11.90% szczegóły funduszu
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich +5.54% -13.33% szczegóły funduszu
NN SFIO Globalny Spółek Dywidendowych +5.12% +5.94% szczegóły funduszu
NN SFIO Europejski Spółek Dywidendowych +4.41% +2.38% szczegóły funduszu

*31.08.2019 do 30.09.2019 **30.09.2018 do 30.09.2019

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2019 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu wrzesień 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Acc USD (H) (USD) +8.96% -13.27% szczegóły funduszu
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Acc EUR (EUR) +7.53% -2.09% szczegóły funduszu
FF – Japan Advantage Fund A Acc EUR (EUR) +7.48% +2.41% szczegóły funduszu
BGF India A2 Acc EUR (EUR) +7.17% +14.81% szczegóły funduszu
Franklin India Fund A Acc EUR (EUR) +7.13% +14.71% szczegóły funduszu

*31.08.2019 do 30.09.2019 **30.09.2018 do 30.09.2019

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.08.2019 do 30.09.2019. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie przedział od 31.08.2019 do 30.09.2019. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Photo by Burst from Pexels