EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – styczeń 2021

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Po grudniu, gdzie niemalże wszystkie klasy aktywów zyskały w skali miesiąca, w styczniu obraz był zgoła odmienny. Zdecydowany liderem naszego zestawienia są fundusze inwestujące w Chinach.

Z jednej strony jest to pokłosie dobrego zachowania się całości rynków wschodzących, ale warto również wspomnieć, że po tygodniach nieobecności w przestrzeni publicznej, odnalazł się właściciel Alibaby. W efekcie to właśnie na styczeń przypadło wyraźne odreagowanie notowań spółki, co istotnie wpłynęło na fundusze z rynku chińskiego. Kolejnymi wygranymi są amerykańskie małe spółki oraz sektor value, potwierdzające toczącą się rotację między sektorami. Reszta rynków wyraźnie była słabsza, choć trzeba przyznać, że lekkie schłodzenie nastrojów wszystkim się przyda. Sesje na wielu parkietach przebiegały przemiennie na plus i na minus, znacznie zwiększyła się zmienność. To daje nieco przedsmaku tego, czego możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach nowego roku. Kierunek towarzyszący ożywieniu gospodarczemu wydaje się jasny, ale droga będzie raczej wyboista. Więcej informacji o tym, w którym miejscu cyklu się obecnie znajdujemy, podamy w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu styczeń 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Esaliens Okazji Rynkowych +8.14% +43.61% szczegóły funduszu
Allianz China A-Shares +7.52% +27.35% szczegóły funduszu
Esaliens Małych I Średnich Spółek +6.39% +45.05% szczegóły funduszu
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich +6.37% +28.45% szczegóły funduszu
Investor BRIC +6.09% +7.61% szczegóły funduszu

*29.12.2020 r. do 29.01.2021 r., **29.01.2020 r. do 29.01.2021 r.

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu styczeń 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF China A2 Acc (EUR) +13.24% +45.88% szczegóły funduszu
Schroder ISF Greater China A Acc EUR (EUR) +13.22% +41.50% szczegóły funduszu
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR) +12.96% +33.92% szczegóły funduszu
Schroder ISF China Opportunities A Acc USD (USD) +12.06% +56.48% szczegóły funduszu
Fidelity Funds China Opportunities Fund A (Acc) (EUR) +11.84% +27.05% szczegóły funduszu

*29.12.2020 r. do 29.01.2021 r., **29.01.2020 r. do 29.01.2021 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.12.2020 r. do 29.01.2021 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.12.2020 r. do 29.01.2021 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.