EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – styczeń 2019

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Po rekordowo słabym grudniu przyszło równie rekordowe odbicie w styczniu. Kilkunastoprocentowe miesięczne stopy zwrotu nie zdarzają się często, a o tym, że jest to korekta wcześniejszych spadków, skutecznie informują nas 12 miesięczne wyniki.

Nie da się ukryć, że inwestorzy mają za sobą gorący okres, w którym trudno było wybrać dogodny termin do zawarcia transakcji. W zestawieniu znajdziemy fundusze oparte o spółki technologiczne, które najbardziej ucierpiały w grudniu oraz fundusze z sektora energetycznego, w wynikach których widać obecnie odbicie ceny ropy naftowej, po spadku w ostatnim kwartale ubiegłego roku z 75 do niemal 40 dolarów za baryłkę. W zestawieniu pojawił się również fundusz inwestujący w Turcji, którego wynik roczny, pomimo 13% odbicia, w dalszym ciągu przyprawia o zawrót głowy wielu inwestorów. Wyraźnie widoczne w danych makroekonomicznych postępujące globalne spowolnienie gospodarcze nie zachęca do agresywnego inwestowania. Naszym zdaniem w dalszym ciągu warto przeważać fundusze dłużne, zgodnie z fazą cyklu wskazaną w Barometrze Gospodarczym F-Trust.


Zapisz się do newslettera i otrzymuj wpisy Szkoły Inwestycyjnej (Ranking Funduszy, Raport Miesięczny, Barometr Gospodarczy), wpisy z naszego bloga oraz informacje o aktualnych promocjach na maila!


Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2019 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu styczeń 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Esaliens Okazji Rynkowych +20.63% +9.61% szczegóły funduszu
Skarbiec Spółek Wzrostowych +15.34% -1.45% szczegóły funduszu
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich +14.58% -10.09% szczegóły funduszu
UniAkcje: Turcja +13.25% -28.88% szczegóły funduszu
Esaliens Globalnych Zasobów +12.53% -18.01% szczegóły funduszu

*31 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. **31 stycznia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2019 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu styczeń 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
FTIF Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) +15.41% +2.95% szczegóły funduszu
BlackRock GF Latin American Fund A2 (Acc) (USD) +14.93% -2.29% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) +13.78% -10.14% szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Energy Fund A (Acc) (USD) +13.76% -15.19% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) +13.43% -10.91% szczegóły funduszu

*31 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. **31 stycznia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.12.2018r. do 31.01.2019r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.12.2018r. do 31.01.2019r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Photo by M. B. M. on Unsplash