EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2018

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2017Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

W styczniu widzieliśmy dalszy ciąg słabego dolara. W stosunku do europejskiej waluty stracił kolejne 3,4% co zapewne miało także wpływ na notowania surowców. Ropa podrożała w tym czasie o ponad 7%, a złoto o 5%. W takim otoczeniu nie dziwią zatem wyniki funduszy za pierwszy miesiąc nowego roku. Znakomitą część stanowią fundusze z rynków wschodzących, dla których słabnący dolar i drożejące surowce są zazwyczaj doskonałym paliwem. Wśród polskich funduszy na uwagę zasługują fundusze Skarbiec TFI, które zajęły czołowe miejsca, a wyniki zawdzięczają w dużej mierze firmom z branż nowych technologii.

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2018 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu styczeń 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Top Brands +10.68% +41.73% szczegóły funduszu
Skarbiec Spółek Wzrostowych +10.37% +42.94% szczegóły funduszu
NN SFIO Ameryki Łacińskiej +10.18% +19.53% szczegóły funduszu
Quercus lev +8.54% +50.10% szczegóły funduszu
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek +8.52% +38.85% szczegóły funduszu

*31 grudnia 2017 – 31 stycznia 2018, **31 stycznia 2017 – 31 stycznia 2018

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2018 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu styczeń 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF China Fund A2 (Acc) (USD) +13.50% +44.93% szczegóły funduszu
BlackRock GF Latin American Fund A2 (Acc) (USD) +13.42% +29.40% szczegóły funduszu
Schroder ISF Latin American Fund A (Acc) (USD) +12.74% +31.49% szczegóły funduszu
FTIF Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) +11.83% +28.25% szczegóły funduszu
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) Fund A (Acc) (USD) +11.57% +49.67% szczegóły funduszu

*31 grudnia 2017 – 31 stycznia 2018, **31 stycznia 2017 – 31 stycznia 2018

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.12.2017r. do 31.01.2018r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.12.2017r. do 31.01.2018r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.