EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – sierpień 2021

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Zestawienie zdominowały fundusze inwestujące w Indiach, uzupełnione przez Turcję i nasz WIG20 z dźwignią. Co oznacza, że ostatni miesiąc był znakomity dla rynków wschodzących po tym, jak od lutego korygowały swoje zeszłoroczne wzrosty.

Trzeba jednak przyznać, że nasz rynek w tym czasie nadgonił zaległości względem szerokiego zbioru rynków rozwijających się. Duża część ruchu wzrostowego na rynkach akcyjnych w ostatnim miesiącu zbiegła się z wyznaczeniem lokalnego szczytu dolara i korektą jego notowań, na skutek gołębich wypowiedzi prezesa amerykańskiego banku centralnego. Trzeba też odnotować dobre zachowanie się Skarbca Spółek Wzrostowych, który uzupełnia nasze zestawienie.

Dane gospodarcze wskazują na wyhamowywanie dynamiki wzrostu gospodarczego, co każe zachować nieco ostrożności przy budowie portfela. Co ciekawe o ile od początku roku mieliśmy do czynienia z 50 podwyżkami stóp procentowych, głównie po stronie rynków wschodzących, to z Chin płyną sygnały o tym, że polityka monetarna ma zostać poluzowana. Miks danych i różnych sygnałów może skutkować zwiększoną zmiennością na rynkach w najbliższych tygodniach.

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu lipiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus lev +9,27% +61,37% szczegóły funduszu
Investor Turcja +7,35% +19,73% szczegóły funduszu
Allianz India Equity +7,03% +48,11% szczegóły funduszu
Generali Akcje Turcja +6,28% +22,79% szczegóły funduszu
Skarbiec Spółek Wzrostowych A +5,78% +30,98% szczegóły funduszu

*30.07.2021 do 31.08.2021r., **31.08.2020 do 31.08.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu lipiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Indian Opportunities A Acc USD (USD) +9,00% +53,33% szczegóły funduszu
BGF India A2 Acc EUR (EUR) +8,91% +51,49% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Equity A Acc USD (USD) +8,70% +45,76% szczegóły funduszu
Fidelity Funds India Focus Fund A (Dist) (USD) +8,68% +57,28% szczegóły funduszu
Templeton Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) +6,42% +51,24% szczegóły funduszu

*30.07.2021 do 31.08.2021r., **31.08.2020 do 31.08.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.07.2021 do 31.08.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od od 30.07.2021 do 31.08.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.