EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – sierpień 2020

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Ciekawe zestawienie stóp zwrotu za sierpień. Dawno nie mieliśmy sytuacji, żeby w naszym zestawieniu obserwować taki przekrój geograficzny i sektorowy. Widzimy oczywiście fundusze inwestujące na rynku amerykańskim, w szczególności w sektorze technologicznym, co w obliczu kolejnych rekordów Nasdaqa czy S&P nie powinno dziwić.

Nie mniej jednak dobrym sygnałem, pokazującym, że hossa się rozszerza na inne rynki i sektory jest obecność funduszy z Azji, a jeszcze lepszym to, że widzimy fundusze związane z sektorem konsumenckim. Nowa pozycją, która znamy z naszego portfela specjalistycznego, jest fundusz związany z sektorem odnawialnej energii. Sektor ten jest w wyraźnym trendzie wzrostowym, który w szczególności w Europie może zyskiwać na nowych ustaleniach budżetowych w Unii Europejskiej. Wchodzimy obecnie w trzeci miesiąc kwartału, w którym nieco mniej informacji finansowych popłynie ze spółek, a na nastroje inwestorów mogą zacząć wpływać czynniki geopolityczne i pandemiczne. Powodów do korekty na pewno nie zabraknie, nie mniej jak wskazujemy w naszym Barometrze Gospodarczym, jesteśmy we wczesnej fazie ożywienia gospodarczego.

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2020 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu sierpień 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Top Brands +10.29% +24.40% szczegóły funduszu
NN SFIO Japonia +10.13% -1.96% szczegóły funduszu
Esaliens Okazji Rynkowych +9.08% +20.98% szczegóły funduszu
Generali Akcji Amerykańskich +8.94% +27.46% szczegóły funduszu
Investor Akcji +8.29% +33.95% szczegóły funduszu

*31.07.2020 do 31.08.2020, **30.08.2019 do 31.08.2020

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2020 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu sierpień 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) USD +10.90% szczegóły funduszu
Franklin Technology Fund A Acc USD (USD) +9.10% +58.62% szczegóły funduszu
BGF US Growth A2RF Acc USD (USD) +8.69% +38.45% szczegóły funduszu
FF – China Consumer Fund A Acc USD (USD) +8.46% +33.90% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund A (Acc) (USD) +8.31% +25.19% szczegóły funduszu

*31.07.2020 do 31.08.2020, **30.08.2019 do 31.08.2020

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.07.2020 do 31.08.2020. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.07.2020 do 31.08.2020. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.