EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – sierpień 2019

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Po ułożeniu rankingu widać, że w sierpniu w dalszym ciągu kapitały płyną do tzw. „bezpiecznych aktywów”. Największe zyski odnotowały fundusze oparte o rynek złota. W przypadku funduszy zagranicznych są to inwestycje w spółki wydobywające metale szlachetne, które notują bardzo dobre wyniki również w perspektywie całego roku.

Wśród polskich funduszy, fundusz oparty jest o instrumenty pochodne na cenę złota. Zestawienie uzupełniają fundusze dłużne praktycznie z każdego segmentu. Zarówno te z rynków tzw. „frontier”, jak i globalnych. O kondycji naszej giełdy w ostatnim miesiącu świadczą pozycje typu „short”, czyli te zarabiające na spadkach indeksów giełdowych. Zgodnie z naszym barometrem gospodarczym jesteśmy w okolicach dołka cyklu koniunkturalnego. Już za kilka dni zapraszamy na jego kolejną odsłonę. Ważny sygnał do przeważania w portfelu funduszy akcyjnych względem dłużnych jest już gdzieś na horyzoncie

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2019 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu sierpień 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus Gold +6.22% +22.84% szczegóły funduszu
Quercus short +4.84% +4.68% szczegóły funduszu
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (instytucje) +4.53% +3.77% szczegóły funduszu
Rockbridge Subfundusz Dywidendowy +2.16% -14.27% szczegóły funduszu
Allianz PIMCO Global Bond +1.88% +6.86% szczegóły funduszu

*30.07.2019 do 30.08.2019 **30.08.2018 do 30.08.2019

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2019 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu sierpień 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) +8.90% +61.42% szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) +6.30% +55.91% szczegóły funduszu
BGF World Gold A2 Acc EUR (EUR) +5.97% +57.64% szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) +4.19% +11.56% szczegóły funduszu
Franklin GCC Bond Fund A Acc USD (USD) +3.83% +16.39% szczegóły funduszu

*30.07.2019 do 30.08.2019 **30.08.2018 do 30.08.2019

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.07.2019 do 30.08.2019. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie przedział od 30.07.2019 do 30.08.2019. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.