EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2017

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2017Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

W sierpniu ranking zdominowały fundusze inwestycyjne bezpośrednio lub pośrednio związane z rynkami surowcowymi. Kraje rynków wschodzących, wśród których znajdziemy zarówno Rosję, kraje Ameryki Łacińskiej jaki Polskę, są gospodarczo mocno skorelowane z cenami surowców. Rosnące ceny ropy czy metali przemysłowych w konsekwencji odbijają się na wzroście cen towarów i usług. Kwestia inflacji pozostaje w centrum uwagi bankierów centralnych, którzy szukają dogodnego momenty do zakończeniu okresu prowadzenia bardzo luźnej polityki monetarnej. To ich decyzje mogą zdecydować o dalszych losach wycen aktywów, a tym samym wyników różnych klas funduszy inwestycyjnych. Z tą myślą przystępujemy do naszej cyklicznej analizy funduszy inwestycyjnych.

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2017 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu sierpień 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus lev +10.19% +88.61% szczegóły funduszu
Quercus Rosja +6.74% +18.89% szczegóły funduszu
Novo Akcji kat. A +5.67% +53.79% szczegóły funduszu
NN SFIO Ameryki Łacińskiej +4.89% +16.12% szczegóły funduszu
Skarbiec Market Opportunities +4.41% +29.82% szczegóły funduszu

*31 lipca 2017 – 31 sierpnia 2017, **31 sierpnia 2016 – 31 sierpnia 2017

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2017 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu sierpień 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF Latin American Fund A2 (Acc) (GBP) +7.03% +22.18% szczegóły funduszu
Schroder ISF Emerging Europe Fund A1 (Acc) (USD) +6.27% +33.11% szczegóły funduszu
BlackRock GF Emerging Europe Fund A2 (Acc) (USD) +5.75% +31.96% szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) +5.72% -4.21% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Mining Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) +5.30% +31.57% szczegóły funduszu

*31 lipca 2017 – 31 sierpnia 2017, **31 sierpnia 2016 – 31 sierpnia 2017

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.07.2017r. do 31.08.2017r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.07.2017r. do 31.08.2017r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.