EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Więcej

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

WięcejUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2017

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2017Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

W sierpniu ranking zdominowały fundusze inwestycyjne bezpośrednio lub pośrednio związane z rynkami surowcowymi. Kraje rynków wschodzących, wśród których znajdziemy zarówno Rosję, kraje Ameryki Łacińskiej jaki Polskę, są gospodarczo mocno skorelowane z cenami surowców. Rosnące ceny ropy czy metali przemysłowych w konsekwencji odbijają się na wzroście cen towarów i usług. Kwestia inflacji pozostaje w centrum uwagi bankierów centralnych, którzy szukają dogodnego momenty do zakończeniu okresu prowadzenia bardzo luźnej polityki monetarnej. To ich decyzje mogą zdecydować o dalszych losach wycen aktywów, a tym samym wyników różnych klas funduszy inwestycyjnych. Z tą myślą przystępujemy do naszej cyklicznej analizy funduszy inwestycyjnych.

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2017 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu sierpień 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus lev +10.19% +88.61% szczegóły funduszu
Quercus Rosja +6.74% +18.89% szczegóły funduszu
Novo Akcji kat. A +5.67% +53.79% szczegóły funduszu
NN SFIO Ameryki Łacińskiej +4.89% +16.12% szczegóły funduszu
Skarbiec Market Opportunities +4.41% +29.82% szczegóły funduszu

*31 lipca 2017 – 31 sierpnia 2017, **31 sierpnia 2016 – 31 sierpnia 2017

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2017 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu sierpień 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF Latin American Fund A2 (Acc) (GBP) +7.03% +22.18% szczegóły funduszu
Schroder ISF Emerging Europe Fund A1 (Acc) (USD) +6.27% +33.11% szczegóły funduszu
BlackRock GF Emerging Europe Fund A2 (Acc) (USD) +5.75% +31.96% szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) +5.72% -4.21% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Mining Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) +5.30% +31.57% szczegóły funduszu

*31 lipca 2017 – 31 sierpnia 2017, **31 sierpnia 2016 – 31 sierpnia 2017

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.07.2017r. do 31.08.2017r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.07.2017r. do 31.08.2017r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Simple Share Buttons