EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2015

Ryzyko popłaca?

Październik okazał się dobrym miesiącem dla inwestorów, którzy nie przestraszyli się zmienności na rynkach akcji, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze miesiąc wcześniej, czyli we wrześniu br. W ostatnim czasie odnotowaliśmy zdecydowaną przewagę kupujących, która może mieć pozytywny wpływ na rynek pod koniec roku.

Główne światowe indeksy giełdowe zaliczą październik do zdecydowanie udanych okresów.

Przyglądając się wynikom w lokalnej walucie, liderami okazały się Argentyna (MERVAL +27,00%), Chiny (Szanghaj B-SHARE +15,80%), Niemcy (DAX +12,30%) oraz część amerykańskich firm notowanych w ramach indeksu NASDAQ100 (+11,20%). O ile na pierwszym z wymienionych rynków praktycznie większość osób nie może inwestować, to już kolejne dały faktyczną szansę na zarobek. Z drugiej strony prawdą jest, że zapewne jedynie dość wąska grupa inwestorów zdecydowała się tak bardzo eksponować na ryzyko, alokując swój kapitał na tych rynkach tuż po spadkach w okresie sierpnia i września br.

Odczyty PMI więcej o PMI

Obecnie spływają dane makroekonomiczne, które będą kierunkowskazem dla zachowane giełd w ostatnim kwartale 2015 roku. Najświeższe odczyty PMI roztaczają raczej wizję pozytywnego zakończenia roku. Zarówno w Europie, USA, jak i Chinach, mamy poprawę tego wskaźnika, który w dość dobry sposób ilustruje nastroje w firmach (poziom 50 i więcej wskazuje na rozwój, a wskaźnik dla USA wynosi obecnie 54,1, dla Włochy 54,1, Niemcy – 52,1, Japonii – 52,4). Jeśli zaś chodzi o ogólną skalę poprawy danych makroekonomicznych, to przoduje Europa Zachodnia, nieco w tyle pozostają Stany Zjednoczone. USA mimo że jawią się jako stabilne, to tempo wzrostu gospodarczego niekonieczne zmusi FED do podwyżki stóp, zwłaszcza, że w dalszym ciągu nie udaje się pobudzić inflacji do poziomu, który byłby satysfakcjonujący dla FOMC.

Fundusze inwestycyjne polskich TFI

Patrząc przez pryzmat wyników funduszy inwestycyjnych polskich TFI, osiągniętych w okresie ostatniego miesiąca, najwyższe wyniki osiągnęli najodważniejsi. Wielkim zwycięzcą w naszym zestawieniu okazał się Quercus TFI, którego rozwiązania uplasowały się na pierwszym i drugim miejscu. Generalnie najlepsza piątka w tym miesiącu została zdominowana przez rozwiązania poświęcone rynkom wschodzącym, zwłaszcza tym z grupy najbardziej ryzykownych, czyli Rosji i Turcji. Ci z inwestorów, którzy nie przestraszyli się ryzyka politycznego mogą dzisiaj świętować bardzo wysokie stopy zwrotu w październiku. W najlepszej piątce znalazło się również miejsce dla dwóch nieco bardziej zdywersyfikowanych produktów z oferty Union Investment i Skarbiec JP Morgan.

Fundusze inwestycyjne polskich TFIStopa zwrotu październik 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) +13,09% -16,65% szczegóły funduszu
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) +12,09% -9,05 szczegóły funduszu
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) +11,16% b/d szczegóły funduszu
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) +9,57% -16,16% szczegóły funduszu
JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec – JPM AM Funds Polska SFIO) +9,36% -4,63% szczegóły funduszu

*30 września 2015-30 października 2015, **30 października 2014 – 30 października 2015

Fundusze zagraniczne

Wśród rozwiązań zagranicznych z naszej oferty okres chwały mogły przeżywać fundusze powiązane z surowcami. Liderami zostały fundusze skupiające się przede wszystkim na inwestycjach w spółki zajmujące się zarówno wydobyciem, jak i przetwórstwem ropy. Wysoko uplasował się również fundusz technologiczny, gdzie najważniejszymi sektorami są IT, półprzewodniki oraz usługi powiązane z zaawansowanymi technologiami. W pierwszej piątce znalazło się także miejsce na rozwiązanie poświęcone akcjom japońskim oraz akcjom spółek wydobywczych.

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu październik 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF World Energy A2 (EUR) +13,36% -16,11% szczegóły funduszu
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) +13,10% -16,31% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Technology A2 (EUR) +13,08% +24,37% szczegóły funduszu
Schroder ISF Japanese Equity Alpha A (Acc) (USD) +12,41% +7,74% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Mining A2 (EUR) +12,22% -28,29% szczegóły funduszu

*30 września 2015-30 października 2015, **30 października 2014 – 30 października 2015

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.09.2015r. do 30.10.2015r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.09.2015r. do 30.10.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,