EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – marzec 2021

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Korekcyjny miesiąc za nami, ale jak się okazuje nie dla wszystkich segmentów rynku. Marzec był kolejnym dobrym miesiącem dla małych spółek za oceanem oraz wielu parkietów w Europie.

Wspólną cechą łączącą pozycje z naszego rankingu jest to, że koncentrują się one na rynkach, gdzie w strukturze indeksów większą część stanowią spółki przemysłowe. Ten sektor korzysta na widocznym w ostatnich tygodniach relatywnie lepszym zachowaniu się spółek value względem tych wzrostowych. W kwietniu na rynek zaczną spływać raporty finansowe za pierwszy kwartał, a to może nieco zweryfikować trwałość tej tendencji. Choć należy też pamiętać np. o kolejnym pakiecie fiskalnym w USA, tym razem w dużej mierze skierowanym na rzecz poprawy infrastruktury czy opieki medycznej, a to może dalej wspierać notowania spółek z tradycyjnych sektorów. Już na dniach przyjrzymy się najnowszym danym makroekonomicznym, a wnioski z naszego komitetu analitycznego zawrzemy w Barometrze Gospodarczym F-Trust .

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu marzec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Investor Rosja +8.73% +41.64% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Japonia +8.21% +45.58% szczegóły funduszu
Investor Top 25 Małych Spółek (kat. I) +7.55% +54.03% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Globalny Spółek Dywidendowych +7.45% +34.76% szczegóły funduszu
Quercus Agresywny +7.06% +104.20% szczegóły funduszu

*26.02.2021r. do 31.03.2021r., **31.03.2020r. do 31.03.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu marzec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF US Small & MidCap Opportunities A2 Acc EUR (EUR) +10.45% +62.73% szczegóły funduszu
BGF US Basic Value A2 Acc EUR (EUR) +9.54% +47.72% szczegóły funduszu
FF – Nordic Fund A Acc EUR (EUR) +9.31% +88.24% szczegóły funduszu
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) +9.05% +42.18% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Italy Fund A (Acc) (EUR) +8.72% +53.78% szczegóły funduszu

*26.02.2021r. do 31.03.2021r., **31.03.2020r. do 31.03.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 26.02.2021r. do 31.03.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 26.02.2021r. do 31.03.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.