EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – maj 2021

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Tym razem w zestawieniach dominują fundusze akcji z naszego regionu. Rzadko możemy znaleźć tyle funduszy akcji z polskiej giełdy w rankingu najwyższych stóp zwrotu.

Z drugiej strony stoją za tym doskonałe dane z polskiego przemysłu oraz raportowane wyniki za pierwszy kwartał. Maj to także dobry miesiąc dla funduszy związanych z notowaniami złota. Wysokie odczyty inflacyjne i korekta cen amerykańskich obligacji ponownie wywarły presję na realne stopy procentowe za oceanem, co jest idealną pożywką dla wzrostu cen kruszcu. Nie bez znaczenia jest również osłabienie się dolara. Wyniki funduszy potwierdzają wskazania naszego Barometru Gospodarczego F-Trust. Jesteśmy w fazie inflacyjnej wzrostu gospodarczego. Drożeją niemalże wszystkie surowce, a przedsiębiorcy skutecznie przerzucają ceny na konsumentów. O inflacji jest głośno, a wydaje nam się, że to dopiero początek.

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu maj 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus lev +18.64% +54.39% szczegóły funduszu
Allianz Akcji Rynku Złota +13.86% +4.25% szczegóły funduszu
Ipopema FIO m-INDEKS Kat. A +9.57% +45.50% szczegóły funduszu
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek +8.81% +51.57% szczegóły funduszu
UNIQA Akcji +8.46% +38.72% szczegóły funduszu

*30.04.2021 do 31.05.2021r., **29.05.2020 do 31.05.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu maj 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) +12.55% +10.77% szczegóły funduszu
BGF World Gold A2RF Acc USD (USD) +11.69% +13.91% szczegóły funduszu
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) +10.69% +37.02% szczegóły funduszu
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD (USD) +9.11% +44.11% szczegóły funduszu
Franklin India Fund A Acc USD (USD) +9.08% +67.51% szczegóły funduszu

*30.04.2021 do 31.05.2021r., **29.05.2020 do 31.05.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.05.2020 do 31.05.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.05.2020 do 31.05.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.