EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – luty 2021

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Korekta z końca lutego wymazała dużą część wzrostów od początku roku wśród funduszy akcyjnych, zarówno po stronie rynków rozwiniętych jak i wschodzących.

Wyjątki warte zauważenia to sektor małych spółek w USA oraz giełda w Paryżu. Pozostała część rankingu zdominowana jest przez fundusze związane z sektorem surowców, co idzie w parze ze wskazaniem naszego Barometru Gospodarczego F-Trust. Jak można dostrzec po rocznych stopach zwrotu, dla większości z tych funduszy są to początki możliwej fali wzrostowej, charakterystycznej dla tej fazy cyklu gospodarczego. Ostatnie tygodnie pokazały, że inwestorzy muszą się liczyć w najbliższym czasie z podwyższoną zmiennością. W takich chwilach warto zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a ewentualne ruchy w portfelu podzielić na mniejsze i rozłożone w czasie.

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu luty 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Rynków Surowcowych A +6.58% +6.50% szczegóły funduszu
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich +6.12% +54.28% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Indeks Surowców +5.10% +35.57% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Multi Factor +5.07% -1.90% szczegóły funduszu
Allianz Global Metals and Mining +4.85% +26.90% szczegóły funduszu

*26.01.2021r. do 26.02.2021r., **26.02.2020r. do 26.02.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu luty 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (EUR) +16.82% -1.95% szczegóły funduszu
Franklin Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) +11.45% +2.34% szczegóły funduszu
FF – France Fund A Acc EUR (EUR) +9.02% +9.11% szczegóły funduszu
BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) +8.91% -12.32% szczegóły funduszu
Schroder ISF European Value Fund A (Acc) (EUR) +7.38% +2.04% szczegóły funduszu

*26.01.2021r. do 26.02.2021r., **26.02.2020r. do 26.02.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 26.01.2021r. do 26.02.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 26.01.2021r. do 26.02.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.