EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – luty 2019

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Luty przyniósł kontynuację odbicia, co widoczne jest po wynikach funduszy akcyjnych. Jego dynamika nieco osłabła w USA, ale za to bardzo przyspieszyła w Chinach.

Motorem wzrostów zdają się być nadzieje, na porozumienie handlowe pomiędzy USA a Chinami. W tle mamy coraz bardziej pogarszające się dane gospodarcze, które dobitnie potwierdzają globalnie słabnącą koniunkturę. Pytanie, który czynnik w większym stopniu odbije się na wynikach spółek i tym samym stopach zwrotu na funduszach akcyjnych. Naszym zdaniem nadzieje na korzystne porozumienie handlowe nie zatrzymają zwalniającej gospodarki i pomimo ostatnich wzrostów na światowych parkietach, zgodnie ze wskazaniem naszego Barometru Gospodarczego, zachęcamy do zachowania ostrożności i przeważania funduszy dłużnych..


Zapisz się do newslettera i otrzymuj wpisy Szkoły Inwestycyjnej (Ranking Funduszy, Raport Miesięczny, Barometr Gospodarczy), wpisy z naszego bloga oraz informacje o aktualnych promocjach na maila!


Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2019 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu luty2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Allianz Artificial Intelligence +9.83% +4.32% szczegóły funduszu
Skarbiec Spółek Wzrostowych +6.68% +4.93% szczegóły funduszu
Skarbiec Top Brands +6.23% -0.70% szczegóły funduszu
Caspar Akcji Europejskich A +5.94% -3.04% szczegóły funduszu
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek +5.51% -2.07% szczegóły funduszu

*1 lutego 2019 r. – 28 lutego 2019 r. **28 lutego 2018 r. – 28 lutego 2019 r.

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2019 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu luty 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF Global Opportunities Fund A2 (Acc) (EUR) +6.73% +13.45% szczegóły funduszu
Schroder ISF Greater China Fund A (Acc) (EUR) +6.46% +1.55% szczegóły funduszu
BlackRock GF China Fund A2 (Acc) (EUR) +6.46% -5.67% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) +6.45% +11.47% szczegóły funduszu
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) +6.26% +9.29% szczegóły funduszu

*1 lutego 2019 r. – 28 lutego 2019 r. **28 lutego 2018 r. – 28 lutego 2019 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 01.02.2018 r. do 28.02.2019 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.01.2019 r. do 28.02.2019 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Photo by M. B. M. on Unsplash