EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – lipiec 2019

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Lipcowy ranking nieco zaskakuje. Znajdujemy w nim najbardziej agresywne fundusze oparte zarówno o spółki technologiczne, rynek turecki oraz spółki wydobywające złoto.

Z reguły są to aktywa o odwrotnej korelacji, a tym razem rosną zgodnie. O tym, że taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie dowiedzieliśmy się już w pierwszych dniach nowego miesiąca. Takie niecodzienne sytuacje, którym towarzyszy rosnąca zmienność są charakterystyczne dla ważnych momentów rynkowych. W naszym Barometrze Gospodarczym jesteśmy w okolicach dołka koniunktury, a w portfelu specjalistycznym utrzymujemy defensywną strukturę aktywów. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych danych makroekonomicznych oraz rozwinięcia się sytuacji na giełdach, a w szczególności na notowaniach ciągle silnego amerykańskiego dolara.


Zapisz się do newslettera i otrzymuj wpisy Szkoły Inwestycyjnej (Ranking Funduszy, Raport Miesięczny, Barometr Gospodarczy), wpisy z naszego bloga oraz informacje o aktualnych promocjach na maila!


Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2019 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu lipiec 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
UniAkcje: Turcja+11,00%-8,75%szczegóły funduszu
Esaliens Okazji Rynkowych+7,19%-3,83%szczegóły funduszu
Skarbiec Spółek Wzrostowych A+4,89%+19,48%szczegóły funduszu
Allianz Artificial Intelligence+4,21%+5,04%szczegóły funduszu
Caspar Akcji Europejskich A+4,11%+2,80%szczegóły funduszu

*28.06.2019 do 31.07.2019 ** 31.07.2018 do 31.07.2019

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2019 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu lipiec 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF World Technology A2 Acc GBP (GBP)+9,77%+26,57%szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD)+9,64%+32,02%szczegóły funduszu
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR)+9,37%+29,71%szczegóły funduszu
BGF World Gold A2 Acc EUR (EUR)+7,98%+29,68%szczegóły funduszu
FF – Global Communications Fund A-ACC-Euro+6,34%szczegóły funduszu

*28.06.2019 do 31.07.2019 ** 31.07.2018 do 31.07.2019

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-TrustPortfele modelowePlatforma FunduszyNewsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.06.2019 do 31.07.2019 Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie przedział od 28.06.2019 do 31.07.2019 Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.